Ostření pilového řetězu

Chcete-li pracovat efektivně, bezpečně a precizně, řetěz musí být ostrý a správně napnutý. Pomocí vodítka pilníku řetěz snadněji udržíte v dobrém stavu.

VAROVÁNÍ: Při manipulaci s řetězem používejte ochranné rukavice!

Ostření řetězu

Řetězová pila a vodicí lišta musí být upevněny na místě, aby byla zajištěna maximální stabilita. Zajistěte řetěz aktivací brzdy řetězu nebo vložením kombinovaného klíče mezi vodicí lištu a řetěz na spodní straně vodicí lišty.

Začněte řezacími zuby. Vodítko pilníku umístěte tak, aby šipky směřovaly ke špičce vodicí lišty. Při ostření držte pilník oběma rukama. Umístěte pilník kolmo k válečkům. Naostřete každý druhý zub rovnoměrným přítlačným tahem. Je důležité, aby byly všechny zuby stejně dlouhé. Po naostření pilu obraťte a naostřete zbytek řezacích zubů stejným způsobem z opačného směru.

Broušení omezovacích patek

Výškový rozdíl mezi omezovací patkou a špičkou zubu určí, jak hluboko řezací zub zajede. Omezovací patky ostřete při každém třetím či pátém ostření řezacích zubů, pokud je opotřebení normální.

Vodítko pilníku umístěte na řetěz a pevně ho držte jednou rukou. Vyberte možnost „Soft“ (pro měkké dřevo) nebo „Hard“ (pro tvrdé dřevo) podle toho, jaký typ dřeva obvykle řežete. Držte plochý pilník v druhé ruce a sbruste omezovací patku, dokud se pilník nedotkne vodítka pilníku. Poté naostřete všechny omezovací patky na řetězu. To, jak vodítko pilníku spočívá na řetězu, závisí na tom, jestli je řezací zub ostřený na pravou nebo na levou ruku.

Ostření pilového řetězu

Byl tento článek užitečný?