Nabití akumulátoru BLi-X 36 V

Nabíjení akumulátoru BLi-X 36 V

Pokud chcete akumulátor BLi-X 36 V nabít efektivně a bezpečně, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Zapojte nabíječku do zásuvky. Kontrolka LED nabíjení jednou blikne.
  2. Připojte akumulátor k nabíječce. Kontrolka LED nabíjení se rozsvítí.
  3. Je-li akumulátor plně nabitý, vyjměte ji z nabíječky. Stisknutím tlačítka ukazatele stavu akumulátor zobrazte stav akumulátoru. Když se rozsvítí všechny kontrolky LED, akumulátor je plně nabitý.
  4. Vytažením napájecí zástrčky odpojte nabíječku z elektrické zásuvky. Netahejte za napájecí kabel.

VÝSTRAHA: Zkontrolujte, zda jsou akumulátor, nabíječka akumulátorů a svorky na akumulátoru čisté a suché.

VAROVÁNÍ: Nevkládejte akumulátor do nabíječky akumulátorů, pokud je znečištěná nebo mokrá.

Kompatibilita akumulátorů BLi a nabíječek

Obecně platí, že k nabíjení akumulátorů BLi Husqvarna by se měly používat jen nabíječky Husqvarna. S jakýmkoli akumulátorem BLi Husqvarna můžete použít jakoukoli nabíječku Husqvarna.

POZNÁMKA: K nabíjení akumulátoru BLi 950X nelze použít nabíječku QC80F.

Optimální teplotní rozsahy pro akumulátor a nabíječku

Aby akumulátor a nabíječka Husqvarna fungovaly optimálně, je třeba je používat při určitých teplotách.

Nabíječka

Nabíječku používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu 5 až 40 °C.

Akumulátor BLi

Akumulátor BLi se nenabíjí, pokud má teplotu nižší než 5 °C.

Akumulátor BLi se nenabíjí, pokud má teplotu vyšší než 50 °C.

Byl tento článek užitečný?