Mimo pracovní oblast – chybová zpráva sekačky Automower®

Hlášení Mimo pracovní oblast se zobrazí, když robotická sekačka detekuje signál smyčky, podle kterého se výrobek nachází mimo pracovní oblast, nikoli uvnitř ní.

Běžné příčiny:

  • Ohraničující vodič je umístěn příliš blízko svahu nebo jiné překážky (obvykle by měl mít minimální odstup 35 cm).
  • Ohraničující vodič je připojen k nesprávnému kolíku nabíjecí stanice (což způsobuje, že signál smyčky je „mimo“).
  • Ohraničující vodič je instalován v nesprávném směru kolem ostrůvku (což způsobuje, že signál smyčky je „mimo“).
  • Virtuální ohraničení (u modelů EPOS™) je umístěno příliš blízko svahu nebo jiné překážky.

Náš průvodce výrobky vám pomůže najít řešení konkrétního případu.

Otevřít průvodce výrobky

Byl tento článek užitečný?