Ridery26.03.2024

Jak vyměnit palivový filtr sekačky se sedící obsluhou

Aby vaše sekačka se sedící obsluhou dosahovala optimálního výkonu, je třeba se ujistit, že palivový filtr správně funguje. Pokud je palivový filtr poškozený, může docházet k problémům se startováním sekačky se sedící obsluhou nebo ke snížení výkonu při jejím používání.

Budete potřebovat:

  • ploché kleště
  • kapalný čisticí prostředek
  • nový palivový filtr

Jak vyměnit palivový filtr

  1. Otevřením krytu motoru získáte přístup k palivovému filtru.
  2. Stlačte hadici přívodu paliva, aby se zabránilo úniku.
  3. Pomocí plochých kleští sejměte hadicové svorky z palivového filtru.
  4. Vytáhnete palivový filtr z konce hadic. Může uniknout malé množství paliva.
  5. Zatlačte nový palivový filtr do konců hadic. Naneste kapalný čisticí prostředek na konce palivového filtru, aby se usnadnilo připojení.
  6. Ujistěte se, že je filtr nainstalován správným směrem. Šipky by měly směřovat k motoru.
  7. Zatlačte hadicové svorky proti palivovému filtru.
Byl tento článek užitečný?