To nejlepší z obou světů

Možná vypadá jen jako další sekačka se sedící obsluhou. Připravte se ale na překvapení – příjemné překvapení. Náš nový profesionální rider s vpředu zavěšeným žacím ústrojím má hybridní pohon a nabízí vynikající manévrovací schopnosti při složitých úkolech v kombinaci s působivou kapacitou umožňující efektivně sekat plochy, na které byly dříve potřeba větší modely. Navíc máte šanci snížit svou uhlíkovou stopu. A – jako další výhoda – je standardně vybavena přídavnými prvky.

P 535HX

Všestranný výkon

Při provozu sekaček může být práce v rušných nebo na hluk citlivých oblastech náročná. Navíc mohou výfukové plyny působit rušivě v místech, kterými se pohybujete při přesunu mezi pracovními oblastmi.

S riderem Husqvarna P 535HX už to není problém. Hybridní pohon umožňuje snadno přepnout na plně elektrický pohon, který minimalizuje dopad – nejen na lidi kolem, ale také na životní prostředí.

Elektrický režim lze také aktivovat, když další příslušenství nevyžadují k provozu dieselový motor, například při tažení přívěsu. Akumulátory přinášejí úsporu paliva, zlepšují pracovní podmínky a rozšiřují možnosti provozu v tichém režimu. A vzhledem k tomu, že se akumulátor plně nabije během pouhých 20 minut sečení, bude váš další přesun mezi oblastmi snadný jako příslovečná procházka růžovou zahradou.

P 535HX Hybrid

Vysoká produktivita, nízký dopad na životní prostředí

Diesel-elektrický pohon nabízí to nejlepší z obou světů. Elektrická pohonná jednotka umožňuje prakticky neslyšnou přepravu – o 16 dB(A) tišší než konvenční sekačky*. Je také efektivnější – spotřeba paliva je až o 30 % nižší – a výkonnější při sečení. To vám pomůže zvýšit produktivitu nebo ušetřit na nákladech za palivo a zároveň snížit emise uhlíku. Při používání napájení ze sítě (napájecí zdroj lze dokoupit jako příslušenství) budete moci vždy startovat s plně nabitým akumulátorem a ještě více snížíte dopad na životní prostředí.

V neposlední řadě poskytuje pohonná jednotka také přesnou elektronickou kontrolu trakce, která přispívá k bezpečnějšímu a efektivnějšímu provozu a stabilně lepším výsledkům sečení. Celkově se to promítá do trvale zvýšené produktivity.

*Měřeno na asfaltu pomocí jednoho mikrofonu umístěného ve vzdálenosti 7,5 m dle normy ISO 732 – Měření hluku vydávaného zrychlujícími silničními vozidly.