Smart Lawn care 430X
Témata

Naší misí je minimalizovat uhlíkovou stopu, která vzniká při péči o trávník

Chceme, abyste si užili péči o svou zahradu a zároveň minimalizovali dopad na životní prostředí. Proto jsme se ve společnosti Husqvarna rozhodli snížit uhlíkovou stopu, která vzniká při údržbě trávníku.

Jedním z našich klíčových cílů je výrazně minimalizovat emise uhlíku spojené s řadou Automower® – od výroby, přes používání, až po konec životnosti. Tento cíl je součástí naší širší iniciativy udržitelné inovace, ve které jsme se zavázali k 35% snížení emisí uhlíku napříč celým naším hodnotovým řetězcem do roku 2025.

Když si místo výrobku s benzínovým pohonem vyberete sekačku Automower®, učiníte významný krok ke snížení uhlíkové stopy při péči o svou zahradu.

3 fáze minimalizace uhlíkové stopy

3 kroků
01.
Výroba

Od roku 2006 bylo v našem výrobním závodě v Newton Aycliffe (hrabství Durham ve Spojeném království) vyrobeno více než 2,6 milionu robotických sekaček. V roce 2015 měl výrobní závod o 70 % nižší uhlíkovou stopu.

Ke snížení současných emisí přispělo několik iniciativ, včetně používání výhradně elektrické energie z obnovitelných zdrojů a nulového množství odpadu ukládaného na skládky.

Za účelem ještě většího snížení emisí uhlíku se výrobní závod snaží využívat všechny zdroje na maximum. A protože pro některé fáze výroby se zatím nepodařilo nalézt obnovitelné alternativy, emise uhlíku kompenzujeme prostřednictvím příslušných iniciativ. Emise tedy minimalizujeme kombinací zelené elektřiny, energeticky účinných opatření a programů na kompenzaci emisí uhlíku. Proto se o našem výrobním závodě hovoří jako o „výrobně s neutrální uhlíkovou stopou”.


Service Workshop
02.
Fáze používání

Naše mise snížit uhlíkovou stopu vznikající při péči o trávník pokračuje na zahradách našich zákazníků. Výměnou sekačky s benzínovým pohonem za akumulátorový výrobek, jako je například sekačka Automower®, velmi výrazně snížíte svou uhlíkovou stopu.


Automower 305
03.
Konec životnosti

Ve společnosti Husqvarna neseme odpovědnost za naše výrobky i po konci jejich životnosti. Společnost Husqvarna dodržuje nařízení o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a směrnice EU o bateriích a snižuje objem vytvářeného odpadu. Abychom zajistili, že plastové části výrobků jsou recyklovány v nejvyšší možné míře, označujeme každou recyklovatelnou součást.

V tomto duchu také dbáme na to, aby naše stroje bylo možné snadno a efektivně opravit a dosáhnout tak co nejdelší životnosti. Když se tedy rozhodnete pro sekačku Automower®, získáte nejen automatizované a intuitivní řešení, které přemění vaše zahradnické sny ve skutečnost. Volíte si zároveň způsob péče o trávník s minimální uhlíkovou stopou.


Service Automower

Zjistěte více informací o řadě robotických sekaček Husqvarna. Další informace o našem cíli pro rok 2025 najdete také na stránce Udržitelné inovace.

Často kladené dotazy

O: Naší strategií je měřit emise skleníkových plynů výrobku po celou dobu jeho životnosti. Jedná se o tzv. uhlíkovou stopu. Dále se snažíme co nejvíce snížit emise uhlíku prostřednictvím několika patřičných iniciativ.

O: Uhlíková stopa výrobku představuje celkové množství emisí vyprodukovaných výrobkem, od surovin až po konec životnosti. Měří se v ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e).

O: Společnost Husqvarna započítává:

  1. Materiály použité ve výrobku.
  2. Proces výroby.
  3. Použití výrobku.
  4. Recyklaci výrobku.

O: Společnost Husqvarna vypočítává uhlíkovou stopu výrobku posouzením životního cyklu (LCA) podle mezinárodní normy ISO 14067. Množství CO2 výrobku vyhodnocuje třetí strana.

O: Společnost Husqvarna ve svých výrobních závodech odebírá výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů a zavedla také řadu iniciativ, aby ještě více snížila emise při výrobě. Společnost Husqvarna kompenzuje zbývající a nevyhnutelné emise uhlíku pomocí obchodování s emisemi.