Robotmaaiers26/06/2024

Problemen met Bluetooth-verbinding van Automower®-robotmaaiers oplossen

Bluetooth biedt normaal gesproken een stabiele verbinding tussen de Automower® Connect-app en de robotmaaier, zolang u zich binnen een afstand van 30 meter (100 feet) bevindt van de maaier en er geen obstakels in de weg staan. U kunt echter soms problemen ondervinden bij het koppelen of verbinden met de Automower® Connect-app.

Problemen met de Bluetooth-verbinding oplossen

In veel gevallen kan een eenvoudige herstart van de maaier of uw mobiele apparaat het probleem oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen of regelmatig optreedt, kan verdere probleemoplossing noodzakelijk zijn. Onze productzoeker kan u door dit proces leiden en biedt stapsgewijze oplossingen op basis van uw specifieke omstandigheden.

Open productzoeker

Raadpleeg de onderstaande informatie als u de productzoeker liever niet gebruikt:

Algemene probleemoplossing

 • Nabijheid van de maaier: Zorg ervoor dat u zich binnen 5 meter (16 feet) van de maaier bevindt en blijf dicht bij de maaier totdat het koppelen is voltooid.
 • Verbindingstijd: Het kan even duren voordat het product verbinding maakt, vooral als uw maaier onlangs opnieuw is opgestart.
 • Verbinding met een ander apparaat: Controleer of uw maaier al is verbonden met een ander apparaat. Houd er rekening mee dat Automower® NERA-modellen twee Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd ondersteunen, terwijl alle andere modellen slechts één verbinding ondersteunen.
 • Locatieservices en Bluetooth-toegang: Controleer in de Bluetooth-instellingen op uw telefoon en voor de Automower® Connect-app dat Bluetooth is ingeschakeld. Android-gebruikers moeten ook de locatieservices inschakelen. Zie Locatieservices en Bluetooth-toegang inschakelen.
 • Start uw mobiele apparaat opnieuw op: Soms moet het mobiele apparaat opnieuw worden opgestart om tijdelijke softwareproblemen op te lossen die de Bluetooth-verbinding kunnen verhinderen.

 • Goedkeuring koppelingsverzoek: Op sommige mobiele modellen kan het Bluetooth-koppelingsverzoek dat moet worden goedgekeurd iets onduidelijk zijn. Zorg ervoor dat u dit verzoek niet mist.
 • Juiste maaier: Als u meerdere maaiers hebt, controleert u of u probeert verbinding te maken met het juiste product door het serienummer te controleren (te vinden op het productplaatje).

Bluetooth-koppeling

 • Zie voor algemene instructies Een Automower®-robotmaaier toevoegen aan Automower® Connect.
 • Koppelmodus: Als de maaier niet in de koppelmodus staat, start u deze opnieuw op. Bij opnieuw opstarten wordt de Bluetooth-koppelmodus gedurende 180 seconden geactiveerd voor alle robotmaaiers die na 2018 zijn geproduceerd.
 • Connect@Home-optie: Als de Connect@Home-optie niet beschikbaar is op het display van de maaier onder Accessories, start de maaier dan opnieuw op. Bij opnieuw opstarten wordt de Bluetooth-koppelmodus gedurende 180 seconden geactiveerd voor alle robotmaaiers die na 2018 zijn geproduceerd.
 • Bestaande koppeling: Controleer of uw maaier al is gekoppeld met uw Automower® Connect-apparaat:
  • Open de lijst met producten die via Bluetooth zijn verbonden met uw apparaat: Voor iPhone-gebruikers: Selecteer Instellingen > Bluetooth. | Voor Android-gebruikers: Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
  • Als de maaier in de lijst wordt weergegeven, verbreekt u de koppeling met uw toestel: Voor iPhone-gebruikers: Verbreek de koppeling met uw maaier. | Voor Android-gebruikers: Verbreek de koppeling met uw maaier.
  • Probeer uw apparaat opnieuw te koppelen met uw maaier volgens de instructies in de Automower® Connect-app.

Werkt het nog steeds niet?

Als u de bovenstaande maatregelen hebt getroffen en de aansluiting nog steeds niet werkt, neemt u contact op met uw plaatselijke Husqvarna-dealer.

Was dit artikel nuttig?