Kosiarki12.06.2024

Jak korzystać z napędu kół kosiarki

W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z napędu kosiarki Husqvarna.

W zależności od rodzaju kosiarki istnieją różne sposoby korzystania z napędu kół:

Dźwignia napędu na kosiarce

Kosiarka spalinowa

 • Uruchomić urządzenie.
 • Opcjonalnie: Pociągnąć w dół dźwignię hamulca silnikowego, aby uruchomić silnik.
 • Pociągnąć dźwignię napędu w kierunku górnego uchwytu, aby włączyć napęd.
 • Użyć dźwigni, aby ustawić szybkość napędu, jeśli dotyczy to danego modelu. H320-0691
 • Zwolnić dźwignię napędu, aby odłączyć napęd na przykład w sytuacji zbliżania się do przeszkody. Należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia uchwytu hamulca silnikowego napęd zostanie automatycznie zwolniony.
 • Przed pociągnięciem urządzenia do tyłu należy odłączyć napęd i popchnąć je do przodu o około 10 cm. Spowoduje to zwolnienie blokady kół.

Kosiarka akumulatorowa

Należy pamiętać, że w urządzeniach akumulatorowych można używać napędu z włączonym lub wyłączonym nożem.

 • Uruchomić urządzenie:
 1. Otworzyć pokrywę akumulatora.
 2. Umieścić naładowany akumulator w uchwycie akumulatora.
 3. Obrócić kluczyk bezpieczeństwa do położenia 1.
 4. W niektórych modelach należy włączyć panel sterowania.
 • Pociągnąć dźwignię napędu w kierunku górnego uchwytu, aby włączyć napęd.
 • Nacisnąć przyciski + i -, aby ustawić szybkość napędu, jeśli dotyczy to danego modelu.
 • Zwolnić dźwignię napędu, aby odłączyć napęd na przykład w sytuacji zbliżania się do przeszkody. Należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia uchwytu hamulca silnikowego napęd zostanie automatycznie zwolniony.
 • Przed pociągnięciem urządzenia do tyłu należy odłączyć napęd i popchnąć je do przodu o około 10 cm.

Dźwignia napędu w kosiarce

Kosiarka spalinowa

 • Uruchomić urządzenie.
 • Opcjonalnie: Pociągnąć w dół dźwignię hamulca silnikowego, aby uruchomić silnik.
 • Pociągnąć dźwignię napędu w kierunku uchwytu sterowniczego, aby włączyć napęd.
 • Nacisnąć przyciski + i - / pokrętła, aby ustawić szybkość napędu, jeśli dotyczy to danego modelu. Użyć dźwigni, aby ustawić szybkość napędu, jeśli dotyczy to danego modelu.
 • Popchnąć dźwignię napędu w stronę przeciwną do uchwytu sterowniczego, aby odłączyć napęd na przykład w sytuacji zbliżania się do przeszkody. Należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia uchwytu hamulca silnikowego napęd zostanie automatycznie zwolniony.
 • Przed pociągnięciem maszyny do tyłu, należy popchnąć dźwignię sterowania z dala od uchwytu sterowniczego, a następnie popchnąć maszynę do przodu o około 10 cm, aby całkowicie rozłączyć napęd.

Kosiarka akumulatorowa

Należy pamiętać, że w urządzeniach akumulatorowych można używać napędu z włączonym lub wyłączonym nożem.

 • Uruchomić urządzenie:
 1. Otworzyć pokrywę akumulatora.
 2. Umieścić naładowany akumulator w uchwycie akumulatora.
 3. Obrócić kluczyk bezpieczeństwa do położenia 1.
 4. W niektórych modelach należy włączyć panel sterowania.
 • Pociągnąć dźwignię sterowania napędem do góry, aby uruchomić napęd.
 • Nacisnąć przyciski + i -, aby ustawić szybkość napędu, jeśli dotyczy to danego modelu.
 • Pchnąć dźwignię sterowania napędem w dół, aby odłączyć napęd na przykład w sytuacji zbliżania się do przeszkody. Należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia uchwytu hamulca silnikowego napęd zostanie automatycznie zwolniony.
 • Przed pociągnięciem maszyny do tyłu, należy popchnąć dźwignię sterowania z dala od uchwytu sterowniczego, a następnie popchnąć maszynę do przodu o około 10 cm, aby całkowicie rozłączyć napęd.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą produktu , należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?