Zvednuta/Alarm! Sekačka zvednuta – chybová zpráva sekačky Automower®

Zpráva Zvednuta nebo Alarm! Sekačka zvednuta se zobrazí, když se aktivují senzory zvednutí a výrobek se zastaví.

Běžné příčiny:

  • Výrobek byl ručně zvednut (úmyslně přenesen nebo přemístěn).
  • Výrobek narazil na rýč, hračku, větev stromu nebo jablko.
  • Výrobek najel na část trávníku, kterou je třeba chránit ostrůvkem (například kořeny stromů nebo trampolína).

Náš průvodce výrobky vám pomůže najít řešení konkrétního případu.

Otevřít průvodce výrobky

Byl tento článek užitečný?