Robotická sekačka Automower® neseče podle plánu

Existuje řada důvodů, proč robotická sekačka Automower® nepracuje podle plánu. Zde je návod, který vám pomůže odhalit příčiny.

PříčinaDůsledekAkceKde změnit nastavení
Výrobek je třeba nabítBěhem provozu, kdy je výrobek naplánován na delší časové období, se vrátí do nabíjecí stanice, když je úroveň nabití akumulátoru příliš nízká.
Jakmile výrobek dosáhne dostatečné úrovně nabití, začne opět pracovat, a to v rámci naplánovaných hodin.
Toto chování je normální, není třeba žádná další akce.
Pokud se doba provozu výrobku mezi nabíjeními zkrátí oproti normálnímu stavu, značí to, že akumulátor stárne a nakonec ji bude potřeba vyměnit.
Žádná akce
Tlačítko START není stisknutéVýrobek se zaparkuje, dokud nezvolíte nový provozní režim.Pokud chcete zahájit sečení podle plánu, zvolte možnost Spustit > Pokračovat na hlavní ploše.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > Ovládací panel
 • Služba pro chytrou domácnost (Smart Home)*
Výrobek byl nastaven na provoz na vedlejší plošePokud byl výrobek po sečení vedlejší plochy umístěn zpět do nabíjecí stanice, uplatní se plán až poté, co ho nastavíte zpět na provoz na Hlavní ploše.Pokud chcete zahájit sečení podle plánu, zvolte možnost Spustit > Pokračovat na hlavní ploše.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > Ovládací panel
Výrobek byl zaparkován do další zprávyTento příkaz ruší plán. Výrobek se zaparkuje, dokud nezvolíte nový provozní režim.Pokud chcete zahájit sečení podle plánu, zvolte možnost Spustit > Pokračovat na hlavní ploše.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > Ovládací panel
 • Služba pro chytrou domácnost (Smart Home)*
Výrobek byl zaparkován po určitou dobu (minuty, hodiny nebo dny).Tento příkaz ruší plán. Výrobek bude zaparkován po zadanou dobu. Výrobek začne pracovat podle plánu po uplynutí zadané doby.Pokud chcete zahájit sečení podle plánu, zvolte možnost Spustit > Pokračovat na hlavní ploše.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > Ovládací panel
 • Služba pro chytrou domácnost (Smart Home)*
Výrobek byl spuštěn po určitou dobu (minuty, hodiny nebo dny).Tento příkaz ruší plán. Výrobek bude po zadanou dobu pracovat podle vestavěného cyklu sečení a nabíjení. Výrobek začne pracovat podle plánu po uplynutí zadané doby.Pokud chcete zahájit sečení podle plánu, zvolte možnost Spustit > Pokračovat na hlavní ploše.
 • Displej výrobku
 • Automower® Connect > Ovládací panel
 • Služba pro chytrou domácnost (Smart Home)*
Timer podle počasí je aktivovánFunkce timeru podle počasí automaticky přizpůsobuje intervaly sečení podle růstu trávy.
To znamená, že pokud tráva dostatečně nevyroste, výrobek se vrátí do nabíjecí stanice, přestože podle plánu by měl být v provozu.
Výrobek vždy dokončí 1 cyklus sečení a potom funkce Timer podle počasí zvolí, zda bude výrobek pokračovat v činnosti, či nikoli.
Deaktivujte funkci Timer podle počasí nebo změňte citlivost.
 • Displej výrobku > Nastavení > Instalace > Timer podle počasí
 • Automower® Connect > Více > Nastavení > Provoz > Timer podle počasí
Výrobek se nachází v pohotovostním režimu (Dnešní sečení dokončeno).Výrobek má maximální dobu sečení pro každý den.
Dobu provozu výrobku můžete nastavit v plánu. Doba provozu zahrnuje sečení, vyhledávání a nabíjení. Doba provozu se může lišit z mnoha důvodů, například kvůli uspořádání pracovní oblasti, intenzitě růstu trávy a stáří akumulátoru.
Když výrobek během dne pracoval po maximální dobu sečení, v aplikaci se zobrazí zpráva Dnešní sečení dokončeno. Výrobek se poté uvede do pohotovostního režimu do příštího dne.
Toto chování je normální, není třeba žádná další akce.Žádná akce
Ochrana před mrazem je aktivovánaTráva je velmi citlivá na opotřebení, pokud je zahrada pokryta námrazou.
Je-li aktivována Ochrana před mrazem, výrobek nesmí sekat trávu, pokud je teplota nižší než 5 °C.
Deaktivujte funkci Ochrana před mrazem.
 • Displej výrobku > Nastavení > Ochrana před mrazem
 • Automower® Connect > Více >Nastavení > Provoz > Ochrana před mrazem
Připojení k chytrá domácnosti je aktivovánoNěkterá Chytrá propojení v aplikaci Automower® Connect mohou přepsat plán – například pokud jste aktivovali připojení, které zaparkuje výrobek přes noc nebo na základě události v kalendáři.Vypněte připojení k chytré domácnosti nebo upravte nastavení.
 • Automower® Connect > Více > Chytrá domácnost
Je aktivován applet IFTTTApplety IFTTT aktivované pro váš výrobek (vámi nebo jiným uživatelem aplikace Automower® Connect) mohou zaparkovat výrobek a přepsat tak plán.Deaktivujte applet IFTTT nebo upravte nastavení.Přihlaste se na stránku http://ifttt.com
Akumulátor je mimo svoje teplotní limityVýrobek nemá dovoleno pracovat, pokud je teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká.

Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice instalována v oblasti, kde bude chráněná před sluncem.

Pokud je teplota mimo limitní hodnoty, sekačku nepoužívejte.

Žádná akce
Výrobek se nenabíjíVýrobek se nenabije dost na to, aby mohl fungovat, přestože stojí v nabíjecí stanici.Kontaktujte prodejce.Žádná akce
Špatný čas ve výrobkuBuď je třeba nastavit hodiny sekačky, nebo je v plánu nesprávně uveden čas spuštění a zastavení.Nastavte hodiny a upravte časy spuštění a zastavení.Displej výrobku > Nastavení > Obecné > Čas a datum
U modelů podporujících technologii AIM:
Nabíjecí stanice se nachází uvnitř zakázané zóny.

Pokud se nabíjecí stanice nachází uvnitř zakázané zóny, zabrání to provozu sekačky.

Upravte zakázanou zónu a ujistěte se, že se nabíjecí stanice nenachází uvnitř této zóny.Automower® Connect > Mapa > vyberte objekt mapy > Upravit

V závislosti na modelu a specifikaci, kterou máte, se některé výše uvedené informace nemusí vašeho výrobku týkat.

*Pod pojmem služba chytré domácnosti rozumíme služby Google Home, Amazon Alexa a IFTTT. Upozorňujeme, že některé funkce nejsou dostupné při použití všech služeb.

Byl tento článek užitečný?