Kde v aplikaci Automower® Connect najít servisní historii

Pokud chcete zobrazit servisní historii robotické sekačky Automower®, otevřete aplikaci Automower® Connect, vyberte možnost Více > Podpora a přejděte dolů k části Servisní historie.

Servisní historie v aplikaci Automower® Connect zobrazuje všechny servisní záznamy nahlášené prodejci Husqvarna od října 2020.

Zobrazené informace se vztahují na vaši aktivní robotickou sekačku, která byla vybrána v části Více > Mé sekačky.

Byl tento článek užitečný?