Cíl mimo dosah – chybové hlášení sekačky Automower® s technologií EPOS™

Zpráva Cíl mimo dosah může signalizovat problémy s vytvářením přepravních tras nebo zakázaných zón.

Běžné příčiny:

  • ‌‌‌‌‌‌Zakázaná zóna brání sekačce dostat se do části‌‌pracovní oblasti. Zkontrolujte, že žádná pracovní oblast není dostupná pouze přes zakázanou zónu, protože by se do ni sekačka nemohla dostat.
  • Vytvoření zakázané zóny vedlo k vzniku průjezdu, který je pro sekačku příliš úzký. Průjezdy musí být široké alespoň 1 m.
  • Zakázaná zóna se překrývá s přepravní trasou a brání sekačce v pohybu po přepravní trase. Ujistěte se, že se zakázané zóny a přepravní trasy nepřekrývají.
  • Poslední trasový bod přepravní trasy je umístěný mezi nabíjecí stanicí a dokovacím bodem. Sekačka se proto nedostane do nabíjecí stanice. Ujistěte se, že poslední trasový bod je umístěn před dokovacím bodem, aby vznikla přímka pro vjezd sekačky do nabíjecí stanice.
  • Šířka koridoru u přepravní trasy je menší než 2 m. Pokud je přepravní trasa užší než 2 m, sekačka může mít v závislosti na tvaru nebo rozvržení trávníku problém trasu sledovat a dojet do cíle. Nastavte šířku koridoru pro přepravní trasu alespoň na 2–5 m.

Důležité:

  • Při vytváření přepravní trasy je třeba, aby začínala v pracovní oblasti ve směru k dokovacímu bodu nabíjecí stanice. Pokud začíná u dokovacího bodu nabíjecí stanice ve směru do pracovní oblasti, nebude fungovat.
  • U každé pracovní oblasti je třeba vytvořit samostatnou přepravní trasu. Není možné spojit různé pracovní oblasti pod jednu přepravní trasu.

Další podrobnosti o těchto problémech a jejich řešení najdete v průvodci výrobky.

Otevřít průvodce výrobky

Byl tento článek užitečný?