Návody a příručky

Jak se vyhnout uvíznutí lišty při prořezávání stromu s vyvětvovací pilou na tyči

Uvíznutí lišty při prořezávání stromu vyvětvovací pilou na tyči je to poslední, co potřebujete. Aby k tomu nedošlo, postupujte podle techniky znázorněné v tomto krátkém videu. Nejprve udělejte krátký řez kousek od kmene ze spodní strany větve. Tímto způsobem se vyhnete přiskřípnutí lišty při řezání silnějších větví. Dále proveďte řez shora o něco blíže ke kmeni. Nakonec odřízněte větev v blízkosti kmene.