1/2
Πριονωτές λεπίδες

Δίσκοι κοπής

 
 
 
 
Αριθμός δοντιών
22
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικοί δίσκοι κοπής.