1/1
Εξοπλισμός ακονίσματος θαμνοκοπτικών

Οδηγός τροχίσματος για δίσκο καθαρισμού δασών

 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Οδηγός τροχίσματος και για για δίσκο καθαρισμού δασών που διασφαλίζει σωστή τεχνική τροχίσματος και σωστά τροχισμένες γωνίες.