1/1

Αντίβαρο

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Οπίσθιο αντίβαρο για βελτιωμένη πρόσφυση και σταθερότητα. Πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιούνται εμπρόσθια τοποθετημένα εξαρτήματα. Συνολικό βάρος 62 kg.