Robotmaaiers11/02/2024

EPOS™ Support by Wire: Installatie en tips voor Automower® NERA

EPOS™ Support by Wire is een functie die is ontworpen om de prestaties van uw Automower® NERA-robotmaaier met EPOS™-technologie te verbeteren. Door een lusdraad aan te brengen rond gebieden met een zwakke satellietdekking kunt u het risico op bedrijfsonderbrekingen aanzienlijk verminderen, bijvoorbeeld in gebieden met smalle doorgangen of dicht bij dichte boomclusters.

Compatibele Automower®-modellen

EPOS™ Support by Wire is beschikbaar voor Automower® NERA-robotmaaiers die zijn uitgerust met EPOS™-technologie. Als u een 320 NERA, 430X NERA of 450X NERA uit 2023 met een EPOS™-plug-in-kit hebt, moet u de nieuwste firmware-update downloaden, die EPOS™ Support by Wire omvat als een nieuwe functie.

Stapsgewijze gids: EPOS™ Support by Wire gebruiken op uw Automower® NERA

Plaats de begrenzingsdraad

Volg deze gedetailleerde gids om de begrenzingsdraad te plaatsen: De begrenzingsdraad in een Automower®-installatie plaatsen.

Plaats de begrenzingsdraad

De lusdraad moet ten minste 2 meter buiten het probleemgebied worden geplaatst. Dit zorgt dat uw robotmaaier weer verbinding maakt met de satelliet en gebruikmaakt van nauwkeurige positiebepaling.

Schakel de functie EPOS™ Support by Wire in

Nadat de begrenzingsdraad is geïnstalleerd, kunt u de functie EPOS™ Support by Wire inschakelen. Open hiervoor de Automower® Connect-app en ga naar Instellingen > Accessoires > EPOS™ Support by Wire > Inschakelen.

Verleng de begrenzingsdraad indien nodig

Als het product blijft stoppen in een deel van het werkgebied of als het product het gebied met de EPOS™ Support by Wire niet kan verlaten, moet u mogelijk de draad verder doorleggen in het werkgebied met een goede satellietverbinding.

EPOS™ Support by Wire en virtuele grenzen

EPOS™ Support by Wire werkt alleen binnen de grenzen van een virtuele installatie. De draad kan worden geplaatst in een gedeelte van een werkgebied of in een gebied waar u een transportpad hebt geïnstalleerd, maar kan niet worden gebruikt om het werkgebied (afbeelding 1) uit te breiden of om een afzonderlijk werkgebied te maken buiten de virtuele grenzen (afbeelding 2).

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Wat gebeurt er als er een draadbreuk optreedt?

Als de begrenzingsdraad breekt, blijft de maaier werken alsof EPOS™ Support by Wire is uitgeschakeld. Er verschijnt een waarschuwingsbericht in de Automower® Connect-app en het lampje van het laadstation knippert blauw.

Een kabelbreuk repareren

Volg onze gids om een kabelbreuk te repareren: Een kabelbreuk repareren in een Automower®-installatie.

Kunnen verschillende delen van het gazon worden verbonden met EPOS™ Support by Wire?

Als er meerdere gebieden in uw gazon zijn waar het satellietsignaal niet optimaal is, kunnen meerdere ondersteuningsgebieden worden gecreëerd in één lus. De maximale luslengte is 800 meter.

EPOS™ Support by Wire en het laadstation

Het koppelpunt van het laadstation moet in een gebied met onbelemmerd zicht op de hemel worden geplaatst. Plaats het laadstation en het koppelpunt niet in een gebied met een zwak satellietbereik, aangezien EPOS™ Support by Wire het slechte satellietsignaal niet kan compenseren.

Ondersteuning voor transportpad

Als uw robotmaaier problemen heeft bij het volgen van een transportpad in een gebied met een zwak satellietbereik, kan EPOS™ Support by Wire ondersteuning bieden voor het transportpad.

EPOS™ Support by Wire en te vermijden zones

Te vermijden zones van EPOS™ worden gebruikt om te voorkomen dat de maaier delen van het gazon binnengaat waar hij niet mag maaien. Zelfs onder omstandigheden met een zwak satellietsignaal zal de robotmaaier deze virtuele grenzen respecteren. Houd er echter rekening mee dat de nauwkeurigheid van deze grenzen lager kan zijn in gebieden met een zwak satellietsignaal.

Om de nauwkeurigheid te verbeteren kunt u met de begrenzingsdraad een eiland maken rond het gebied dat u wilt beschermen. Deze maatregel ondersteunt de te vermijden zone van EPOS™ wanneer het satellietsignaal zwak is, zodat de nauwkeurigheid van de grens wordt gegarandeerd.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat een met de begrenzingsdraad gemaakt eiland alléén niet voorkomt dat de maaier het gebied binnengaat. Hiervoor is altijd een te vermijden zone van EPOS™ vereist.

EPOS™ Support by Wire en maaipatronen

Systematisch maaien

Als systematisch maaien is geselecteerd en het satellietsignaal voor de robotmaaier verloren gaat in een gebied van het gazon met EPOS™ Support by Wire, stopt de maaier bij de begrenzingsdraad. Hij hervat het maaien zodra de ontvangst van het satellietsignaal is hersteld.

Onregelmatig maaien

Wanneer onregelmatig maaien is geselecteerd blijft de robotmaaier maaien binnen het gebied dat is gedefinieerd door de begrenzingskabel, zelfs als het satellietsignaal verloren gaat.

Neem contact op met uw plaatselijke Husqvarna-dealer als u meer hulp nodig hebt bij de installatie van uw Automower®-robotmaaier.

Was dit artikel nuttig?