Smart Lawn care 430X
Teme

Naša naloga je zmanjšati emisije ogljika pri negi zelenice

Želimo, da uživate v ustvarjanju vrta vaših sanj, med tem pa zmanjšujete svoj vpliv na okolje. Zato želimo v družbi Husqvarna zmanjšati ogljični odtis pri negi zelenic.

Ena od naših ključnih želja je drastično zmanjšanje emisij ogljika, ki so povezane z družino izdelkov Automower® – od proizvodnje do faze uporabe in konca življenjske dobe. Ta cilj je del naše širše pobude Sustainovate, v kateri smo se zavezali, da bomo do leta 2025 v celotni vrednostni verigi emisije ogljika zmanjšali za 35 %.

Če namesto izdelkom na bencinski pogon izberete robotsko kosilnico Automower®, ste že naredili korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa vrta.

3 faze, kako zmanjšamo emisije ogljika

Koraki: 3
01.
Proizvodnja

Od leta 2006 je bilo v našem obratu v Newton Aycliffu (County Durham, UK) izdelanih več kot 2,6 milijonov robotskih kosilnic. Do leta 2015 je obrat zmanjšal svoj ogljični odtis za 70 %.

K današnjemu zmanjšanju je prispevalo več pobud, vključno z nabavo 100-odstotne električne energije iz obnovljivih virov in nič odpadkov na odlagališčih.

Obrat se osredotoča na ohranjanje virov med proizvodnjo in tako zmanjšuje emisije ogljika. V nekaterih proizvodnih obratih trenutno ni realnih možnosti za obnovljive vire energije, zato emisije ogljika nadomestimo s pobudami za zmanjšanje emisij ogljika. Emisije se tako zmanjšajo s kombinacijo uporabe zelene električne energije, ukrepov za energetsko učinkovitost in programov za nadomestilo emisij ogljika. Zato je naš obrat priznan kot "ogljično nevtralno proizvodno mesto".


Service Workshop
02.
Faza uporabe

Naše poslanstvo, da zmanjšamo ogljični odtis pri negi zelenic, se nadaljuje na vrtovih naših kupcev. Če zamenjate bencinsko kosilnico z baterijskim izdelkom, kot je na primer robotska kosilnica Automower®, ste svoj ogljični odtis že občutno zmanjšali.


Automower 305
03.
Konec življenjske dobe

V družbi Husqvarna prevzemamo odgovornost za naše izdelke po koncu njihove življenjskega cikla. Družba Husqvarna je v skladu z direktivo OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) in direktivo EU o baterijah za zmanjšanje e-odpadkov. Označen je vsak posamezen del, ki ga lahko reciklirate, saj tako zagotavljamo čim boljše recikliranje plastičnih delov izdelkov.

V podporo temu zagotavljamo tudi enostavno in učinkovito popravilo naših strojev, da bi dosegli najdaljšo možno življenjsko dobo. Z izbiro robotske kosilnice Automower® ne boste izbrali samo samodejne in intuitivne rešitve za življenje sanj, temveč boste izbrali tudi način nege zelenice, ki ima manjše emisije ogljika.


Service Automower

Več o ponudbi robotskih kosilnic Husqvarna. Več o našem cilju za leto 2025 lahko izveste tudi na naši strani o pobudi Sustainovate.

Pogosta vprašanja

O: Naša strategija je merjenje emisij toplogrednih plinov v celotni življenjski dobi izdelka. Ta postopek se imenuje ogljični odtis. Poleg tega načrtujemo z različnimi pobudami čim bolj zmanjšati emisije ogljika.

O: Ogljični odtis izdelka je skupna količina emisij, ki je ustvari izdelek od surovin do konca življenjske dobe. Meri se v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO2e).

O: Družba Husqvarna vključi:

  1. Surovine, ki so uporabljene za izdelek.
  2. Proizvodnjo izdelka.
  3. Uporabo izdelka.
  4. Recikliranje izdelka.

O: Družba Husqvarna izvaja ocene življenjskega kroga, da z globalnim standardom izračun ISO 14067 izračuna ogljični odtis izdelka. Ravnovesje CO2 izdelka pa oceni drug ponudnik.

O: Družba Husqvarna za potrebe svojih proizvodnih obratov pridobiva 100-odstotno električno energijo iz obnovljivih virov, poleg tega pa je uvedla številne pobude, da zmanjša emisije med proizvodnjo. Z zmanjšanjem emisij družba Husqvarna nadomešča za preostale in neizogibne emisije ogljika.