Hagetraktor29.04.2024

Slik skifter du et oljefilter i en hagetraktor

For å holde Husqvarna-hagetraktoren i god stand, må du sørge for å skifte oljefilter hver sesong.

Før du skifter oljefilteret, må du tappe av oljen fra hagetraktoren.

Slik tapper du av olje fra en hagetraktor

Skifte et oljefilter på en hagetraktor

  1. Tapp ut motoroljen. Du finner en trinnvis veiledning i en del ovenfor.
  2. Drei oljefilteret mot klokken for å fjerne det.
  3. Smør gummitetningen på det nye oljefilteret med fersk motorolje.
  4. Vri oljefilteret med klokken for hånd helt til gummitetningen er på plass, og stram deretter en halv omdreining til.
  5. Fyll motoren med fersk motorolje.
  6. Start motoren, og la den gå på tomgang i tre minutter.
  7. Stans motoren, og kontroller deretter at det ikke er lekkasjer fra oljefilteret.
Var denne artikkelen nyttig?