Hagetraktor29.04.2024

Slik kontrollerer og skifter du motorolje i en hagetraktor

For at Husqvarna-hagetraktoren skal fungere optimalt, må motoroljen skiftes hvert år. Det er best å gjøre dette før sesongen starter.

Slik sjekker du motoroljenivået på en hagetraktor

 1. Parker produktet på et flatt underlag, og stopp motoren.
 2. Åpne motordekselet.
 3. Løsne peilepinnen, og trekk den ut.
 4. Fjern gjenværende olje fra peilepinnen.
 5. Sett peilepinnen inn igjen, og trekk til.
 6. Løsne og trekk peilepinnen ut, og les av oljenivået.
 7. Oljenivået skal være mellom merkene på peilepinnen. Hvis nivået er i nærheten av ADD-merket, må du fylle på til FULL-merket.
 8. Fyll olje gjennom hullet til peilepinnen. Fyll på oljen sakte.
 9. Trekk til peilepinnen korrekt før motoren startes igjen. Start motoren, og la den gå i ca. 30 sekunder. Stopp motoren. Vent i 30 sekunder, og utfør en ny kontroll av oljenivået.

MERK: Pass på at du bruker motoroljen som er anbefalt for den spesifikke hagetraktoren. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen. Ikke bland sammen to forskjellige oljetyper.

Slik skifter du motorolje i en hagetraktor

Hvis motoren er kald, må du la motoren gå i 1–2 minutter før du tapper av motoroljen. Dette gjør motoroljen varm og enklere å tappe.

ADVARSEL: Ikke la motoren gå i mer enn 1–2 minutter før du tapper av motoroljen. Motoroljen blir svært varm og kan forårsake brannskader. La motoren bli avkjølt før du tapper ut motorolje.

ADVARSEL: Rengjør med såpe og vann hvis du søler motorolje på deg selv.

 1. Sett en beholder under oljeavtappingspluggen.
 2. Fjern oljeavtappingsslangen fra holderen, og før den gjennom åpningen.
 3. Ta ut peilepinnen.
 4. Ta av endestykket på oljeavtappingsventilen på oljeavtappingsslangen, og la motoroljen tappes ned i beholderen.
 5. Når all oljen er tappet av, setter du på endestykket på oljeavtappingsventilen.
 6. Skift oljefilteret hvis motoren har et. Du finner en trinnvis veiledning i en del nedenfor.
 7. Fyll olje sakte gjennom hullet for peilepinnen. Bruk en olje med viskositet som svarer til temperaturområdene på bildet.

  FORSIKTIG: Unngå å blande forskjellige oljetyper.
 8. Sett på plass peilepinnen.
 9. Kast den brukte motoroljen.
Var denne artikkelen nyttig?