Veiledninger og håndbøker

Starte en bensindrevet ryddesag

Hvis du vil starte en bensindrevet ryddesag fra Husqvarna, følger du den enkle prosedyren i denne videoen. Sett på forgasseren ved å trykke på pæren fem ganger, aktiver choken og trekk i startsnoren til motoren starter. Deaktiver choken når motoren stopper, og trekk i startsnoren igjen til motoren starter. Startprosedyre for ryddesag. Hvis du følger denne prosedyren, vil du synes det er ganske enkelt å starte ryddesagen fra Husqvarna.