565
  1. Vodič
Uputstva i vodiči

Kako da zamijenite i očistite filter vazduha na Husqvarna motornoj testeri

Filter za vazduh sprječava da prljavština uđe u motor Husqvarna motorne testere. Prljav ili pocijepan filter može da skrati radni vijek testere. Imamo tri tipa filtera za vazduh: standardni – za normalne uslove, zimski – za temperature oko i ispod tačke mržnjenja, i filcani – za prašnjave i prljave uslove.

Pratite ovaj prost vodič za čišćenje ili zamjenu filtera za vazduh

  1. Ravnim šrafcigerom otvorite tri bravice na poklopcu cilindra motorne testere
  2. Uklonite poklopac cilindra
  3. Šrafcigerom podignite i otpustite metalnu bravicu koja drži filter za vazduh
  4. Pregledajte da li je filter za vazduh prljav ili oštećen
  5. Otvorite filter za vazduh tako što ćete pažljivo ugurati šrafciger između gornjeg i donjeg dijela i razdvojiti ih
  6. Ako je filter za vazduh oštećen ili veoma prljav, zamijenite ga
  7. Očistite filter za vazduh čistom četkom ili ga operite sapunom i vodom
  8. Sastavite filter za vazduh i uvjerite se da je pravilno postavljen u testeru prije nego što vratite poklopac cilindra na mjesto