Juhendid

Tormimurru puhastamine kettsaega – kuidas tagada ohutus olles looduse meelevallas?

Kodudesse lõksu jäänud inimesed. Töötamise ajal otse peale langevad puud. Tormirohkes Mississippis tuletõrjujana töötaval Woodman Speightsil on kettsaega keerulistes oludes töötamisel ohtralt kogemusi. Näiteks tormimurru puhastamise ohtlik ülesanne – töö, mida tohivad teostada ainult väljaõppinud professionaalid. „Ma olen näinud väga tõsiseid kahjustusi,” lausus ta.

Woodman Speights
Vanus: 23
Ametikoht: tuletõrjuja Starkville'i tuletõrjedepoos 
Kodulinn: Ponotoc, Mississippi

Tormimurru puhastamine on kettsaega töötamisel üks ohtlikumaid ülesandeid. Statistiliselt esineb rohkem vigastusi tormimurru puhastamise kui tormi enda ajal. Woodman Speights ja tema kolleegid Starkville'i tuletõrjedepoos on alati valmis, et minna täitma järgmist tööülesannet ning hoiavad oma kettsaage käepärast. Tema viimase tormikahjudega seotud tööülesande ajal oli hädavajalik puhastada tormimurd, et jõuda õnnetuspaigale – elumaja juurde, millele oli langenud suur tammepuu.

„Meile tuli hädaabikõne läbi maja katuse langenud suure puu kohta. Kuid maja juurde jõudmiseks tuli meil puhastada tänavad kõikjale langenud puudest.”

Woodmani meeskond rajas endale kettsaagidega teed. Ülesanne oli mitmeti keerukas, kuna arvestada tuli võimalike elektritulekahjude, langenud juhtmete ja prahiga.

„Kõige olulisem on jääda rahulikuks. Mõtlematult tegutsedes saad viga. Ja see on väga halb olukord viga saamiseks,” lisab Speights.

Tänu vabatahtlikele, kes aitasid eemaldada saetud puuoksi ja prahti, lõpetati puhastustööde esimene osa 30 minutiga ja tuletõrjujad pääsesid majja. Seal avastasid nad, et tohutu puu ladvaosa on esiku täielikult tõkestanud ja jätnud perekonna lõksu ühte ülemise korruse magamistuppa.

„Me alustasime jämedamate okste pinge kontrollimisega, kuid pinge all olevaid oksi polnud. Seejärel lõikasime maha peenemad oksad ja avasime perekonnale väljapääsutee.”

„Kõige olulisem on jääda rahulikuks. Mõtlematult tegutsedes saad viga.”

Milline on teie kõige tähtsam nõuanne kettsae kasutajale seoses tormimurru puhastamisega?

„Pidage alati meeles, et kui teil tekib vähimgi kahtlus, et te ei suuda mõnd toimingut kontrolli all hoida, siis ärge seda tehke! Kui tundub, et teil pole ehk õiget varustust või piisavaid kogemusi, ja tegemist ei ole vältimatu hädaolukorraga, siis peaksite jätma töö professionaali hooleks.”

7 professionaalset nõuannet tormimurru puhastamisel

Enne alustamist
 1. Vaadake. Koosta kahjustuste ülevaade. Kas puude küljes või läheduses on katkenud juhtmeid või prahti?
  Kas puud on sellise pinge all, mis võib mõjutada nende liikumist?
 2. Rääkige. Veenduge, et kõik koristustöödega seotud inimesed oleksid professionaalid, kes teavad täpselt, mida nad teevad. Seda tööd tohivad teha vastava väljaõppe läbinud inimesed.
 3. Väljapääsuplaan. Enne tööga alustamist veenduge alati, et olemas oleks väljapääsutee.

1. Valige õige varustus

Kettsae kasutamisel tuleb hoolikalt valida asjakohane turvarõivastus. Samuti tuleb regulaarselt kontrollida, kas varustuse ohutusfunktsioonid töötavad nõutava kiirusega. Varustuse hulgas peaks olema ka esmaabikomplekt ning lisakogus kütust ja õli.

Ja pidage meeles, et kettsaega töötamisel on parimaks kaasa võetavaks „asjaks” kaaslane. Vältige alati üksinda töötamist.

„Tavaliselt on meil töödejuhataja, kes määrab meeskondadele nende ülesanded. Sageli aitavad meid vabatahtlikud. Väga tähtis on see, et kõik asjaosalised suhtleksid omavahel korralikult enne tööde algust, kuna saagide müra taustal ja kuulmiskaitsmeid kandes võib olla raske üldse midagi kuulda,” ütles Speights.

Varustus tormimurtud metsas töötamisel
 1. Isikukaitsevahendite täisvarustus
 2. Esmaabikomplekt
 3. Fluorestseeriv jakk
 4. Tõhusate turvaelementidega mootorsaag
 5. Täielik metsaraievöö
 6. Kombikanister
 7. Kirves
 8. Kinnikiilumist takistavad kiilud
 9. Pikemate käepidemetega purunemislatt
 10. Eri-saeketid ja juhtlatid
 11. Eriti pikk juhtlatt, mis ulatub ohutusse asendisse
Images Working with chainsaws, part 2

2. Tööde planeerimine

Tormikahjustustega alale liikudes võtke endale alati aega olukorra hindamiseks. Kas puude latvades on katkenud juhtmeid või prahti? Kas puud on pinge all ja kas leidub ülesjuuritud puid? Alale ei tohiks siseneda enne, kui olete olukorda korralikult eemalt hinnanud. Samuti on väga oluline valmis vaadata väljapääsutee kiireks põgenemiseks ootamatuste korral.

„Puhastusraie ajal on ainuke põhjus kiirustamiseks see, kui näete puud enda poole kukkumas. Siis peate olema valmis lihtsalt sae käest viskama ja kohe väljapääsuteele jooksma,” lausus Speights. 

3. Lõikamine pingekohast

Üks sagedamini esinevaid väljakutseid tormimurru puhastamisel on pinge all olevate puude koristamine. Pinge tõttu võib puu saagimisel ootamatult liikuma hakata, põhjustades näiteks okste väljapaiskumist, mis võib vigastada teid või kahjustada seadmeid, või tüve liikumist, mille tagajärjel võite tüve alla kinni jääda.

Speights kirjeldab oma lähenemist pinge all olevale puule:

„Me alustame kõigi väiksemate okste mahasaagimisega, et saada olukorrast parem ülevaade. Seejärel eemaldame enne pinge all olevate suuremate oksteni asumist võimalikult palju raskust. Siis teeme väikese sisselõike pingepoolsesse külge ning aeglaselt ja juhitult veel kolm-neli täiendavat väikest sisselõiget, kuni pinge on täielikult vabastatud. Oluline on tegutseda väga aeglaselt ja samm-sammult.”

See on ohtlik töö, mida tohivad teostada ainult väljaõppinud professionaalid.

Liigse pinge korral toimige järgmiselt. Survepoolel olev ava

Images Working with chainsaws, part 2

Variant, mil saetakse ainult kaare siseküljelt (survepoolelt). Tehke lõige, mis on nagu avatud suunasälk, millel on suurem avamisnurk. Saagige pisut mõlemalt küljelt, kuni pinge hakkab vabanema. Pinge vabaneb aeglaselt ning on hästi juhitav ja suunatav. Olge ettevaatlik juhtplaadi ninaosaga, et vältida tagasilööki.

Mõõduka pinge korral toimige järgmiselt. Avatud vastulõige

Images Working with chainsaws, part 2
 1. Lõigake avatud suunasälk kõvera tüve kaare siseküljele umbes kolmandiku ulatuses tüve paksusest.
 2. Jääge kaare siseküljele ja lõigake väikeste etappidena kaare välisküljelt sälgu keskel, kuni tüvi murdub.
Langetage õiges järjekorras
Tormimurtud puud tuleb langetada tormituule suunas.
Ärge võta riske ja tagage alati enda jaoks väljapääsutee olemasolu.
Alustage ülemiste puudega, et vähendada nende ohtlikkusse asendisse langemise ja enda lõksujäämise võimalust.
Pildil kujutatud puud langetatakse järgmises järjekorras: 1, 2, 3 ja 4.
 1. Kaldus puu
 2. Murdunud puu, rippuv/langenud puu
 3. Lebav ülesjuuritud puu
 4. Vertikaalselt purunenud puu, kõrged kännutüükad
Illustration Use Wwc part 2

4. Kaldus puu langetamine

Alustage kaldus puu allavõtmisest. Puu juured on tõenäoliselt pinge all ja puu asend on ebastabiilne. Seetõttu ei tohi kunagi kõndida ega seista puu langemisalas. Langetage puu ohutu nurgaga otse tagasisuunas, või järsul kallakul V-lõikega või sügava V-lõikega. Puu langeb siis aeglaselt ja püsib langemise ajal kännu küljes kinni ilma lõhenemata või midagi tabamata.

5. Rippuva ladvaosaga murtud puude koristamine

Kodudesse lõksu jäänud inimesed. Töötamise ajal otse peale langevad puud. Tormirohkes Mississippis tuletõrjujana töötaval Woodman Speightsil on kettsaega keerulistes oludes töötamisel ohtralt kogemusi. Näiteks tormimurru puhastamise ohtlik ülesanne – töö, mida tohivad teostada ainult väljaõppinud professionaalid. „Ma olen näinud väga tõsiseid kahjustusi,” lausus ta.

 1. Alustage ülaosa mahalõikamisega, et seda oleks lihtsam pöörata.
 2. Pöörake murtud osa haakekonksu või rihmaga alla, või tõmmake see masinaga lahti.
 3. Nüüd langetage kõrge kännutüügas tavapärasel moel. Kuid olge tähelepanelik – palk langeb tavaliselt kiiresti, selle alumine ots võib üles paiskuda ja palk võib veereda ettearvamatus suunas.

6. Ülesjuuritud langenud puude käitlemine

Images Working with chainsaws, part 2

Tuulemurtud suurte ülesjuuritud puude saagimist ei tohi kunagi alustada kunagi tüve alaosast, kui valitseb vähimgi oht, et juured võiksid teie poole paiskuda. Kui kogu puud tuleb käsitseda kettsaega, on parim alustada ülaosast. Sel moel vabaneb kogu pinge enne juurteni jõudmist. Alustage okste laasimisega, nii näete kohe, kas tüvi on pinge all.

Nüüd mõõtke ülaosast välja esimese palgi pikkus ja saagige palk sealt maha. Teise variandina võite saagida tüve juurtest piisavalt kaugelt, et need ei saaks üles viskuda. Nüüd kallutage kõrge kännutüükaga ülesjuuritud puu haaratslaaduri või vintsiga traktori abil tagasi püsti.

Hoiatus! Pärast tüve mahasaagimist ei tohi ülesjuuritud puud kunagi niisama seisma jätta. Kui puud täielikult maha ei saeta, võib see möödakäijatele peale kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Juurte käsitsi saagimine enne masinaga saagimist on lubatud ainult siis, kui ülesjuuritud puu ei saa mingil juhul ümber kukkuda. Ohutu asukoht tuleb valida ka puhuks, kui tüvi peaks välja paiskuma.

Kui tüvi lõigatakse maha juure lähedalt, võib see suure jõuga külgsuunas liikuda. Seetõttu jälgige, et selja taga oleks vaba taganemistee. Seiske nii, et ülesjuuritud puu asub teist vasakul ja lõigake tüve paremalt, umbes 0,5 m piki tüve ülevaltpoolt. Nii on teie jalad kaitstud, kui tüvi läbisaagimisel külgsuunas kukub.

7. Ilma rippuva ladvaosata murtud puude koristamine

Murdunud puid ja kõrgeid kännutüükaid langetatakse harilikul moel nagu tavalisi puid. Kuid olge tähelepanelik – palk langeb tavaliselt kiiresti, selle alumine ots võib üles paiskuda ja palk võib ootamatus suunas veerema hakata.

Images Working with chainsaws, part 2