Tooted ja uuendused

Husqvarna 550 XP® Mark II ja Husqvarna 545 Mark II – lõikevõime

Meie testid näitavad, et Husqvarna 550 XP® Mark II on suurema lõikevõimega kui Stihl MS 261 C-M.

Illustration Use for Cutting Capacity on .com
  • Aega ja mootori kiirust mõõdetakse elektrooniliselt kümme korda sekundis.
  • Mõõtmine algab automaatselt, kui kettsaag läbib esimese punkti, ja lõpeb automaatselt, kui saag läbib teise punkti.
  • Need punktid asetatakse selliselt, et mõõtmine toimub ainult teisel palgil.

Oma klassi parimad lõikeomadused

2018. aastal testis Husqvarna põhjalikult oma uut professionaalide kettsaagi 550 XP® Mark II, võrreldes seda saega Stihl MS 261 C-M. Testimine toimus kontrollitavas keskkonnas ja testide tulemused on veenvad.

Mis on lõikevõime?
Mõiste lõikevõime iseloomustab seda, kui hästi täidab kettsaag oma põhiülesannet puu kiiresti läbilõikamisel.
 
See näitaja on otseselt seotud sae kasutaja töövõimega. Mida suurem on lõikevõime, seda tõhusamalt kasutaja töötab. Selle tulemusel jõuab kasutaja teha lühema aja jooksul rohkem tööd, mis omakorda tähendab tööandjale või ettevõttele suuremat kasumit.
 
Kuidas lõikevõimet mõõdetakse?
Harilikult on lõikevõime mõõtühikuks cm²/s, mis kajastab ristlõike pindala ajaühiku kohta ehk seda, kui mitu sekundit kulub palgi läbilõikamiseks. Testimiseks mõõdetakse, kui kaua kulub maksimaalsel nimikiirusel töötava saega palgi läbilõikamisel, võrreldes omavahel erinevate saemudelite tulemusi.
 
Kuidas kõnealused testid läbi viidi?
Maksimaalse täpsuse saavutamiseks viidi testimine läbi mehaanilisel tarindil uhiuute kettsaagide ja kasutamata lõikeosadega. Mõlema saega lõigati kolme ilma kooreta prussi suuruses 20×20 cm.
 
Mõõtmine toimus maksimaalsel nimikiirusel (p/min). Kettsaag töötas täisgaasil ja lõikamise p/min näitajat reguleeriti jõuga, mida rakendati sae prussist läbi surumiseks; suurem jõud tähendab madalamat p/min näitajat.
 
Testimiseks asetati kolm prussi üksteise peale ja lõikamiskiirust mõõdeti keskmise prussi lõikamisel. Testimine optimeeriti selliselt, et saag saavutas õige kiiruse teise prussi juures. Iga kettsaemudeliga tehti kolm lõiget ja nende põhjal arvutati mudelite lõikevõime erinevused.
 
Milliseid lõikeosi kasutati?
Husqvarna 550 XP® Mark II ja 545 Mark II olid varustatud 15" Husqvarna X-Force Pixeli juhtplaadiga ja Husqvarna X-Cut SP33G ketiga. Stihl MS 261 C-M oli varustatud 15-tollise Stihl Rollomatic-e juhtplaadiga ja Stihl RM3 ketiga.
 
Tulemus
Kõikides testides ületas Husqvarna 550 XP® Mark II lõikevõime sae Stihl MS 261 C-M lõikevõimet ehk sael kulus prusside läbilõikamiseks vähem aega.
 
* Väide kehtib Husqvarna kontrollitud keskkonnas testitud mudeli 550 XP® Mark II puhul