Aku ja laadija07.06.2024

Kuidas BLi-X 36 V akut laadida?

BLi-X 36 V aku laadimine

BLi-X 36 V kiireimal ja ohutuimal viisil laadimiseks järgige juhiseid.

  1. Ühendage akulaadija vooluvõrku. Laadimise LED-tuli vilgub ühe korra.
  2. Ühendage aku akulaadijaga. Laadimise LED-märgutuli süttib põlema.
  3. Kui aku on täis laetud, eemaldage aku akulaadijast. Aku oleku vaatamiseks vajutage akunäidiku nuppu. Kui kõik LED-märgutuled põlevad, on aku täis laetud.
  4. Akulaadija eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik pistikupesast välja. Ärge tõmmake toitekaablist.

ETTEVAATUST! Veenduge, et akulaadija ja aku klemmid oleksid puhtad ja kuivad.

HOIATUS! Ärge pange akut akulaadijasse, kui see on määrdunud või märg.

BLi akude ja laadijate ühildumine

Reeglina kasutage Husqvarna BLi-akude laadimiseks ainult Husqvarna akulaadijaid. Kõigi Husqvarna BLi-akude jaoks võib kasutada kõiki Husqvarna laadijaid.

MÄRKUS. Aku BLi 950X laadimiseks ei saa kasutada akulaadijat QC80F.

Aku ja akulaadija optimaalsed temperatuurivahemikud

Selleks, et teie Husqvarna aku ja akulaadija töötaksid optimaalselt, peate neid kasutama teatud temperatuurivahemikes.

Akulaadija

Kasutage akulaadijat üksnes juhul, kui õhutemperatuur on vahemikus 5–40 °C.

BLi aku

BLi-akut ei laeta, kui aku temperatuur on alla 5 °C.

BLi-akut ei laeta, kui aku temperatuur on üle 50 °C.

Kas sellest artiklist oli abi?