Ridery26.03.2024

Údržba sekačky se sedící obsluhou

Aby vaše sekačka se sedící obsluhou fungovala optimálně, je třeba provádět údržbu po 50, 100 nebo 200 hodinách, v závislosti na typu vašeho výrobku. Některé úkony údržby lze provádět snadno a jiné musí provést místní autorizovaný prodejce.

Údržba, kterou můžete provádět vy jakožto obsluha

VAROVÁNÍ: Před zahájením údržby se ujistěte, že disponujete správným bezpečnostním vybavením a že jste si vědomi své bezpečnosti i bezpečnosti ostatních!

Benzínová sekačka se sedící obsluhou

 • Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Správný tlak v pneumatikách je 60 kPa (0,6 baru / 8,5 psi) u všech čtyř pneumatik.
 • Vyčistěte vzduchový filtr. Jak vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr sekačky se sedící obsluhou
 • Vyměňte motorový olej. Tento úkon by se měl provádět po 50 hodinách nebo jednou ročně (pouze v případě prvního servisu). Jak vyměnit motorový olej ve vaší sekačce se sedící obsluhou
 • Vyměňte filtr motorového oleje. Tento úkon by se měl provádět po 50 hodinách nebo jednou ročně (pouze v případě prvního servisu).
 • Zkontrolujte světla (v příslušných případech).
 • Zkontrolujte akumulátor a v případě potřeby jej nabijte. Ujistěte se, že používáte standardní nabíječku akumulátorů. POZNÁMKA: Před nastartováním motoru nabíječku vždy odpojte.
 • Vyčistěte vnější a vnitřní povrch žacího ústrojí a krytů žacího ústrojí. Pomocí vodní hadice vyčistěte žací ústrojí, zatímco je v servisní poloze.
 • Zkontrolujte a seřiďte výšku a sklon sečení. Správný tlak na zem zajišťuje pohyb žacího ústrojí po povrchu. Nesmí být ale příliš velký.
 • Zkontrolujte, zda se výrobek nepohybuje v neutrální poloze.
 • Zkontrolujte aktivaci nože, sedadlo, zdvih a pojezd vpřed/brzdy.
 • Zkontrolujte sběrný systém (pouze u modelů se sběrným košem).

Akumulátorová sekačka se sedící obsluhou

 • Vyčistěte vnější a vnitřní povrchy žacího ústrojí. Vyčistěte prostor pod krytem žacího ústrojí a kolem nožů.
 • Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak.
 • Zkontrolujte a seřiďte rovnoběžnost žacího ústrojí.

Benzínová sekačka se sedící obsluhou

 • Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Správný tlak v pneumatikách je 60 kPa (0,6 baru / 8,5 psi) u všech čtyř pneumatik.
 • Vyměňte palivový filtr. Jak vyměnit palivový filtr sekačky se sedící obsluhou
 • Vyměňte vzduchový filtr. Jak vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr sekačky se sedící obsluhou
 • Vyměňte motorový olej. Každých 100 hodin nebo jednou za rok. Jak vyměnit motorový olej ve vaší sekačce se sedící obsluhou
 • Vyměňte filtr motorového oleje. Každých 100 hodin nebo jednou za rok.
 • Vyměňte zapalovací svíčku. Jak zkontrolovat a vyměnit zapalovací svíčku u sekačky se sedící obsluhou
 • Zkontrolujte světla (v příslušných případech).
 • Zkontrolujte akumulátor a v případě potřeby jej nabijte. Ujistěte se, že používáte standardní nabíječku akumulátorů. POZNÁMKA: Před nastartováním motoru nabíječku vždy odpojte.
 • Zkontrolujte olej v převodovce a v případě potřeby jej doplňte.
 • Vyčistěte vnější a vnitřní povrch žacího ústrojí a krytů žacího ústrojí. Pomocí vodní hadice vyčistěte žací ústrojí, zatímco je v servisní poloze.
 • Zkontrolujte a seřiďte výšku a sklon sečení. Správný tlak na zem zajišťuje pohyb žacího ústrojí po povrchu. Nesmí být ale příliš velký.
 • Zkontrolujte nože žacího ústrojí. V případě potřeby je naostřete nebo vyměňte.
 • Zkontrolujte, zda se výrobek nepohybuje v neutrální poloze.
 • Zkontrolujte aktivaci nože, sedadlo, zdvih a pojezd vpřed/brzdy.
 • Zkontrolujte sběrný systém (pouze u modelů se sběrným košem).

Ohledně jiných typů údržby se obraťte na místního autorizovaného prodejce.

Byl tento článek užitečný?