1/2
Ωτασπίδες

Δικτυωτό προστατευτικό γείσο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ωτασπίδες με μάσκα

Δικτυωτό προστατευτικό γείσο με προστατευτικά ακοής και ρυθμιζόμενη πίεση. Ονομαστική μείωση θορύβου (NRR): 25 dB(A).
Προδιαγραφές
Συγκρίνετε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά με παρόμοια προϊόντα της Husqvarna.
Σύγκριση

Δικτυωτό προστατευτικό γείσο

Αρ. είδους: 505 66 53‑58

Στοιχεία προϊόντος
Δικτυωτό προστατευτικό γείσο
Αρ. είδους: 505 66 53‑58
GTIN-13/EAN7391883064399
Ταιριάζει στο μοντέλο
Υποστήριξη κατόχων
Εγχειρίδια, τεχνικά εγχειρίδια, ανταλλακτικά, οδηγοί και σχετικές πληροφορίες για το Ωτασπίδες με μάσκα μπορείτε να βρείτε στην υποστήριξη προϊόντος.