Vibrasjonskalkulator

For å beregne standardverdien for 8 t daglig eksponering, A(8), må du legge til produktene dine og antall brukstimer, inkludert pauser, vedlikehold, tankpåfyllinger osv.

Samlet daglig vibrasjonseksponering m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Daglig vibrasjonseksponering under handlingsnivå. Ikke behov for ytterligere tiltak for å redusere eksponering.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Daglig vibrasjon over handlingsnivå. Økt fare for å utvikle vibrasjonsrelaterte skader for brukeren. Se Husqvarnas anbefalinger og direktivet 2002/44/EF med retningslinjer for å redusere farer som følge av eksponering for vibrasjoner.
A(8) > 5.0 m/s²
Daglig vibrasjonsnivå overstiger grenseverdien for eksponering. Reduser daglig arbeidstid og/eller bruk maskin med lavere ekvivalent vibrasjonsnivå.