Husqvarna 550 XP® Mark II og Husqvarna 545 Mark II – skjærekapasitet

Testene våre viser at Husqvarna 550 XP® Mark II har høyere skjærekapasitet enn Stihl MS 261 C-M.

KLASSENS BESTE SKJÆREKAPASITET

I løpet av 2018 utførte Husqvarna omfattende testing av nye 550 XP® Mark II, hvor den ble sammenlignet med Stihl MS 261 C-M. Testene ble utført i et kontrollert miljø, og resultatene er avgjørende.

Hva er skjærekapasitet?
Skjærekapasitet brukes til å beskrive hvor godt en motorsag utfører hovedoppgaven sin – skjære raskt gjennom tre. Resultatet er direkte relatert til arbeidskapasiteten til en operatør. Jo høyere skjærekapasitet, jo høyere arbeidseffektivitet. I praksis får du gjort mer på mindre tid, som igjen fører til høyere inntjening for leverandøren eller selskapet. 

Hvordan måler du skjærekapasitet?
Skjærekapasitet måles vanligvis i cm2/s, som er krysskappingsområdene per tidsenhet, eller hvor mange sekunder det tar å skjære gjennom en kubbe. Du måler bare tiden det tar å skjære gjennom et trestykke ved maksimalt nominelt turtall, vanligvis med sammenligning av målinger mellom forskjellige modeller.

Hvordan ble denne testen utført?
For maksimal nøyaktighet ble denne testen utført på en mekanisk rigg med helt nye motorsager og skjæreutstyr rett fra esken. Begge sagene har skjært gjennom tre firkantede kubber, 20 x 20 cm, uten bark.

Målingen utføres ved maksimalt nominelt turtall. Motorsagen kjøres med full gass, og skjæreturtallet justeres etter kreftene som brukes til å skyve sagen gjennom kubben. Høyere kraft gir lavere turtall.

I testen brukes tre kubber oppå hverandre, og det er i kubben i midten at skjærehastigheten måles. Testen er optimalisert slik at riktig turtall nås ved andre kubbe. Tre skjæringer utføres per motorsagmodell, og de brukes til å beregne forskjellen i skjærekapasitet mellom modellene.

Hvilket skjæreutstyr ble brukt?
Husqvarna 550XP® Mark II og 545 Mark II ble utstyrt med 15” Husqvarna X-forceÔ pixel-sagsverd og Husqvarna X-cut SP33G-kjede. Stihl MS 261 C-M ble utstyrt med 15” Stihl Rollomatic-e-sagsverd og Stihl RM3-kjede.

Resultatet
Alle testene endte med at Husqvarna 550 550 XP® Mark II hadde høyere skjærekapasitet enn Stihl MS 261 C-M – den skar gjennom kubbene på kortere tid.