Veiledninger og håndbøker

Rydding i stormfelt skog med motorsager – slik holder du deg trygg når naturen slår til

Familier fanget i eget hjem. Trær faller rett mot deg når du arbeider. Woodman Speights, brannmann i det ofte stormherjede Mississippi, har utbredt erfaring i å arbeide med motorsager under tøffe forhold. Blant annet med den farlige oppgaven det er å rydde i stormfelt skog – noe som bare bør utføres av trente fagfolk. «Jeg har sett noen alvorlige skader», sier han.

Woodman Speights
Alder: 23
Yrke: Brannmann ved Starkville Fire Department 
Hjemsted: Ponotoc, Mississippi

Rydding i stormfelt skog er én av de farligste arbeidsoppgavene som kan utføres med motorsager. Statistisk sett oppstår det flere skader under rydding enn under selve stormen. Woodman Speights og kollegene hans ved Starkville Fire Department er alltid klare for å rykke ut, med motorsagene lett tilgjengelig. Under det siste oppdraget i forbindelse med en storm var ryddearbeidet viktig for å komme til en nødssituasjon – en familiebolig var truffet av et stort eiketre.

«Vi fikk en oppringing om et stort tre som hadde trengt gjennom et hustak. For å komme dit måtte vi rydde gatene for trær som hadde falt overalt.»

Woodmans mannskaper brukte motorsager for å rydde vei. En oppgave som omfattet flere utfordringer, som branner i elektrisk utstyr, nedfalne ledninger og fremmedlegemer.

«Det viktigste er å forholde seg rolig. Hvis du begynner å gjøre ting uten å tenke, blir du skadet. Og dette er ikke den rette situasjonen å bli skadet i,» sier Speights.

Takket være frivillige, som hjalp til med å fjerne avskårne grener og fremmedlegemer, ble den første delen av ryddearbeidet utført på 30 minutter, og brannmennene kunne komme inn i huset. Da oppdaget de at kronen til det enorme treet hadde blokkert hele entreen og stengt familien inne i ett av soverommene ovenpå.

«Vi begynte med å sjekke om noen av grenene lå i spenn, men ingen av grenene gjorde det. Så vi skar av grenene og sørget for fri bane for familien.»

«Det viktigste er å forholde seg rolig. Hvis du begynner å gjøre ting uten å tenke, blir du skadet.»

Hva er det viktigste rådet du kan gi andre motorsagbrukere når det gjelder opprydding etter uvær?

«Husk at dersom det er noen som helst tvil om at du er i stand til å håndtere situasjonen, så skal du ikke gjøre det. Dersom du føler at du ikke har riktig utstyr, eller nok erfaring og det ikke er en akutt nødssituasjon, bør du overlate det til en fagperson.»

7 faglige tips for rydding etter uvær

Før du begynner
 1. Se. Skaff deg oversikt over ødeleggelsene. Er det noen falne ledninger eller fremmedlegemer i eller i nærheten av trærne?
  Står treet i spenn, som kan påvirke treets bevegelser?
 2. Snakk. Sørg for at alle som er involvert i ryddingen er fagkyndige som vet hva de gjør. Personer som har gjennomgått relevant opplæring bør gjøre dette arbeidet.
 3. Fluktplan. Sørg alltid for å ha en fluktrute klar før du begynner å arbeide.

1. Bruk riktig utstyr

Du må sørge for at du bruker egnede verneklær for bruk av motorsag. Du må også sjekke sikkerhetsfunksjonene på utstyret jevnlig, slik at de fungerer som de skal. Ha også med et førstehjelpsett og ekstra drivstoff og olje til utstyret.

Husk også at en ledsager er det beste du kan ha med deg når du arbeider med motorsager. Unngå å arbeide alene.

«Vi har vanligvis en leder som tildeler spesifikke jobber til teamet. Ofte hjelper også frivillige til. Fordi det kan være vanskelig å høre noe på grunn av hørselvernet og lyden fra motorsagen, er det viktig at alle involverte kommuniserer på rett måte før arbeidet begynner,» sier Speights.

Utstyr for arbeid i en stormfelt skog
 1. Fullt personlig verneutstyr
 2. Førstehjelpsett
 3. Fluorescerende jakke
 4. Motorsag med effektive sikkerhetsfunksjoner
 5. Komplett tømmerhoggerbelte
 6. Kombikanne
 7. Øks
 8. Kiler for å hindre fastlåsing
 9. Brytejern med lenger håndtak
 10. Ekstra sagkjeder og sverd
 11. Ekstra langt sverd for å nå frem fra en trygg avstand
Images Working with chainsaws, part 2

2. Planlegge arbeidet

Ta deg alltid tid til å vurdere situasjonen når du nærmer deg et område med stormfelt skog. Er det noen falne ledninger eller fremmedlegemer i trekronene? Er det spenning i trærne, og er det rotvelter? Du bør ikke starte arbeidet før du har tatt en nærmere kikk på hva som ligger foran deg. Det er også veldig viktig at du planlegger en fluktrute i tilfelle noe skulle skje.

«Den eneste gangen du skal skynde deg under en ryddejobb, er når du ser et tre falle mot deg. Det er da du må være i stand til å bare slippe sagen og finne fluktruten» sier Speights. 

3. Skjæring der det er spenning

Én utfordring som stadig gjentar seg når det kommer til rydding etter uvær er spenning i falne trær. Spenning kan forårsake uventet bevegelse når treet deles opp. Dette kan føre til at grenene spretter opp og skader deg, eller treffer utstyret ditt, eller forårsaker at stammen beveger seg og klemmer deg fast.

Speights forklarer hvordan han angriper et tre med spenning:

«Vi begynner med å kutte vekk alle de små grenene for å få en bedre oversikt over situasjonen. Deretter tar vi vekk så mye vekt som mulig før vi skjærer av grenene med spenning. Vi fortsetter med å gjøre et lite kutt på siden med spenning for å slippe løs spenningen noe, og sakte, på en kontrollert måte, gjør vi tre til fire små kutt til spenningen er helt borte. Det viktige er å ta det rolig og trinn for trinn.»

Dette er farlig arbeid som bare bør utføres av trente fagfolk.

Ved høy spenning: Åpning på trykksiden

Images Working with chainsaws, part 2

En variant der du bare sager fra innsiden av buen (trykksiden). Lag skjæret som et åpent styreskjær med en større åpningsvinkel. Sag litt om gangen på begge sider til spenningen begynner å slippe. Spenningen slipper langsomt med god kontroll og styring. Vær forsiktig med sverdtuppen for å unngå kast.

Ved moderate spenninger: Åpent motkapp

Images Working with chainsaws, part 2
 1. Lag et åpent styreskjær på innsiden av buen til den bøyde stammen, til ca. 1/3 av stammens tykkelse.
 2. Bli stående på innsiden av buen og sag i små etapper fra buens utside, midt på styreskjæret, til stammen går av.
Fell i riktig rekkefølge
Stormfelte trær skal felles i samme retning som stormen har blåst dem.
Ta ingen sjanser. Sørg alltid for å ha en fluktrute.
Begynn med tretoppene for å redusere risikoen for at de skal falle ned i en farlig posisjon og stenge deg inne.
Trærne på bildet er felt i følgende rekkefølge: 1, 2, 3, og 4.
 1. Skjevt tre
 2. Knekt tre, hengende/felt tre
 3. Liggende rotvelte
 4. Knekte trær, høye stubber
Illustration Use Wwc part 2

4. Felle et hellende tre

Begynn med å felle det hellende treet. Treets røtter er sannsynligvis i spenn, og treets posisjon er ustabil. Derfor må du aldri gå i treets fallområde. Fell treet med «sikkert hjørne-metoden» eller, i en bratt bakke, med et V-skjær eller et dypt V-skjær. Treet vil deretter falle sakte og vil være festet til stubben under fallet uten å splintre eller treffe noen ting.

5. Felle knekte trær med hengende topper

Familier fanget i eget hjem. Trær faller rett mot deg når du arbeider. Woodman Speights, brannmann i det ofte stormherjede Mississippi, har utbredt erfaring i å arbeide med motorsager under tøffe forhold. Blant annet med den farlige oppgaven det er å rydde i stormfelt skog – noe som bare bør utføres av trente fagfolk. «Jeg har sett noen alvorlige skader», sier han.

 1. Begynn med å skjære av toppen, slik at det er lettere å snu rundt.
 2. Vend den brukne delen ned med en vendehake eller vendestropp eller ved å trekke den løs med en maskin.
 3. Fell nå den høye stubben på vanlig måte. Men pass på – stammen faller vanligvis raskt og kan slå tilbake opp ved den butte enden og rulle uberegnelig.

6. Håndtere rotvelter

Images Working with chainsaws, part 2

Vindfall med store rotvelter skal aldri kappes i rotenden først hvis det er noen som helst risiko for at roten skal slå tilbake i retning mot deg. Hvis hele treet skal bearbeides med motorsag, er det best å begynne fra toppen. Dette frigjør eventuelle spenninger før du kommer til roten. Begynn med å kviste treet, slik at du enkelt kan se om stammen er i spenn.

Mål deretter lengden på den første stokken fra toppen, og kapp av stammen der. Alternativt, kapp en så lang «kubbe» at roten ikke kan slå over. Bruk så en traktor med tømmerkran eller vinsj for å velte rotvelten med den høye stubben tilbake.

Advarsel: Når stammen er kappet, må rotvelten aldri bli stående. Lar man være å felle treet helt, kan det føre til at det faller over forbipasserende, og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

Manuell rotkapping før skogsmaskin tar over, må bare gjøres når det ikke er noen risiko for at rotvelten kan slå tilbake. Du må også stå i en trygg posisjon hvis stammen skulle slå ut.

Når stammen kappes ved roten, kan den flytte seg sidelengs med stor kraft. Hold derfor alltid retrettveien bak deg åpen. Stå med rotvelten på din venstre side og kapp til høyre for deg, omtrent 0,5 meter opp på stammen. Bena dine er nå beskyttet hvis stammen slår ut sideveis når den kappes av.

7. Felle knekte trær uten hengende topper

Knekte trær og lange stubber felles på vanlig måte, som et normalt tre. Men pass på – stammene faller vanligvis raskt og kan slå tilbake opp ved den butte enden og rulle uberegnelig.

Images Working with chainsaws, part 2