327 LDX cultivator close up
  1. Tips:
  2. Anbefalte produkter
Veiledninger og håndbøker

Plenpleietips fra Husqvarna – slik kultiverer du jorden

Jordsmonnet i hagen er en levende organisme som trenger luft, vann og næringsstoffer. Det er derfor pløying – eller kultivering av jorden – er avgjørende for å ha en sunn hage. Og det er derfor vi har satt sammen en guide om emnet.

Med tiden vil jorda under plenen eller i blomsterbedene bli mindre sunn. Den kan bli komprimert, noe som betyr at de små luftlommene under overflaten presses sammen, slik at jorden mister strukturen. Når dette skjer, kan vann og næringsstoffer ikke lenger bevege seg gjennom jorden, noe som gjør det vanskelig for røttene å vokse og plantene å blomstre. Dette jordsmonnet krever kultivering eller pløying, noe som vil si å grave i jorda og tilføre næring eller legge til jordforbedringer i form av dekklag eller humus for å lufte jorden. Når du graver, er det flere teknikker du kan prøve:

Vanlig graving

Den mest elementære måten å gi førstehjelp til jorda på er å ta en spade, grave i vei, snu jorda og dele den opp. Deretter kan du, om nødvendig, tilføre jorda næringsstoffer og humus før du legger den tilbake.

Graving av én spadedybde

Graving av én spadedybde dekker hageområdet jevnt og effektivt. Del området inn i striper, og grav en liten grøft, omtrent 25–30 cm bred, som er én spade dyp. Legg jorden til side, slik at grøften er tom. Beveg deg til neste stripe. Grav opp den samme mengden jord fra denne stripen, og legg denne jorden ned i den første grøften. Smuldre opp klumpene etterhvert som du graver. Fortsett med graving og flytting av jord helt til hele hagen er gravd opp. Til slutt fyller du den siste grøften med jorden du satte av under graving av den første grøften.

Overflatekultivering

Hvis jorden ikke er komprimert, kan det være nok med grunnkultivering. Bare bruk en rive eller en hakke og prøv å ikke forstyrre jordas struktur under en dybde på ca. 5–8 cm.

Kultivering uten graving

En plen som pleies godt krever ikke nødvendigvis graving. Det bør være tilstrekkelig å dekke jorden med et lag organisk materiale i en dybde på 6 til 10 cm. Når det er tid for å plante, raker du bort dekklaget før frøene såes.

Når du ikke bør grave

Hvis jorden er altfor fuktig, bør du ikke grave. Dette for å unngå skader på jordstrukturen.

Husk at det er viktig at jorden er løs. Plantene trenger mineraler, luft, vann og organiske stoffer for å trives. Den beste måten å oppnå dette på, er å jobbe med jorden, snu den og legge på humus.