Chainsaw 440
Pamācības un ceļveži

Kā iedarbināt motorzāģi ar augšējo rokturi

Iedarbinot Husqvarna motorzāģi, vienmēr ievērojiet drošības norādījumus. Ieslēdziet ķēdes bremzi, lai samazinātu traumu gūšanas risku. Nekādā gadījumā neiedarbiniet motorzāģi, ja sliede, ķēde un visi pārsegi nav uzstādīti pareizi, pretējā gadījumā sajūgs var kļūt vaļīgs un radīt smagas traumas. Novietojiet zāģi uz cietas virsmas. Stāviet stabili un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Neļaujiet cilvēkiem un mājdzīvniekiem tuvoties darba vietai.

Detalizētas norādes motorzāģa iedarbināšanai

 1. Novietojiet motorzāģi uz tīras virsmas un raugieties, lai ķēde ne ar ko nesaskaras. Noteikti izmantojiet aizsargaprīkojumu.
 2. Iedarbinot motorzāģi, jābūt ieslēgtai ķēdes bremzei. Aktivizējiet bremzi, pastumjot ķēdes bremzes rokturi uz priekšu.
 3. Iepumpējiet dzinējā degvielu ar degvielas pumpīti, līdz tas piepildās ar degvielu.
 4. Aktivizējiet čoku, nospiežot čoka sviru.
 5. Satveriet priekšējo rokturi un stingri spiediet zāģi pret zemi ar kreiso roku. PIEZĪME! Nespiediet čokui!
 6. Lēni velciet startera auklu, līdz sajūtat ķīļu saķeri. Tad strauji raujiet auklu, līdz sāk darboties dzinējs. Neaptiniet startera auklu ap roku.
 7. Atlaidiet čoku.
 8. Vēlreiz pavelciet startera rokturi, lai iedarbinātu dzinēju.
 9. Atlaidiet ķēdes bremzi, pavelkot priekšējā roktura aizsargu uz sevi.
 10. Vairākas reizes “piedodiet gāzi”, līdz dzinējs sasniedz parasto apgriezienu skaitu.
 11. Vēlreiz aktivizējiet ķēdes bremzi un turiet to ieslēgtu līdz zāģa lietošanai.