Working with chainsaws part 1
Pamācības un ceļveži

Darbs ar motorzāģi 1. daļa - Šķērszāģēšana

Zāģējot šķērsām, esiet ļoti uzmanīgs, jo īpaši ja tie ir lieli baļķi. Nepareiza darba tehnika var būt bīstama un kalpot par stumbra palaišanas vai zāģa sliedes iespiešanas cēloni. Vispirms novērtējiet kā un cik lielā mērā stumbrs ir nospriegots. Nepārtraukti vērojiet kā reaģē stumbrs zāģēšanas laikā. Tas var noderēt gadījumā, ja būsiest napareizi novērtējis spriegojumu.

Drošības ievērošana, zāģējot šķērsām

Zāģējot šķērsām baļķus, pievērsiet uzmanību tam, kā jūs stāvat. Stāviet atstatus un sāniski attiecībā pret griezumu, jo baļķis var palēkties uz augšu vai atsviests atpakaļ. Atrodoties uz nogāzes un zāģējot šķērsām, nekad nestāviet nogāzes pusē. Baļķis var sākt velties pirms tas ir nozāģēts un savainot jūs.

Koku šķelšanās novērošana

1. Zāģējiet, izmantojot abpusējā griezuma tehniku, vispirms iezāģējot 1/3 no baļķa caurmēra no tās puses, kas ir pakļauta pārmērīgai spriedzei, vai arī no tās puses, kurā, jūsuprāt, varētu tikt iespiesta sliede. 

2. Pēc tam turpiniet zāģēt abpusējo griezumu no pretējās puses, līdz baļķis ir pārzāģēts.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Buferķīlis

Resnu stumbru zāģēšanai var izmantot buferķīli. Pielieciet buferķīli pie stumbra un ar kreiso roku spiediet lejup priekšējo rokturi, bet ar labo roku celiet augšup aizmugurējo rokturi.

Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1