Havetraktor29-04-2024

Sådan undersøger og udskifter du et tændrør på en havetraktor

Sørg for, at tændrøret er rent og fungerer korrekt, så din Husqvarna-havetraktor er i god stand. Hvis tændrøret er snavset eller beskadiget, kan der være problemer med at starte din havetraktor, eller du kan opleve effekttab, mens du bruger den.

Til dette skal du bruge:

 • en klud
 • en tændrørsnøgle
 • en stålbørste
 • et nyt tændrør, hvis dit gamle tændrør er beskadiget; sørg for at bruge den rigtige type tændrør, afhængigt af motortypen på din havetraktor.

Rengøring og udskiftning af et tændrør på en havetraktor

 1. Åbn motordækslet.
 2. Fjern tændhætten, og rengør området omkring tændrøret.
 3. Fjern tændrøret med en tændrørstopnøgle.
 4. Efterse tændrøret. Udskift tændrøret, hvis elektroderne er brændt af, eller hvis isoleringen er revnet eller beskadiget. Hvis tændrøret ikke er beskadiget, rengøres det med en stålbørste.
 5. Mål elektrodeafstanden, og sørg for, at den er korrekt.
 6. Bøj sideelektroden for at justere elektrodeafstanden.
 7. Indsæt tændrøret igen og drej det med hånden, indtil det rammer tændrørslejet.
 8. Spænd tændrøret med tændrørstopnøglen, indtil skiven trykkes sammen.
 9. Spænd et brugt tændrør 1/8 af en omgang mere, og et nyt tændrør 1/4 omgang mere. FORSIGTIG: Tændrør, der ikke er spændt ordentligt, kan beskadige motoren.
 10. Sæt tændrørshætten på.

FORSIGTIG: Start ikke motoren, hvis tændrøret eller tændkablet er afmonteret.

Var denne artikel til hjælp?