Havetraktor29-04-2024

Sådan kontrolleres og udskiftes motorolien på en havetraktor

For at din Husqvarna-havetraktor kan fungere optimalt, skal motorolien udskiftes hvert år. Det bedste ville være før sæsonens start.

Sådan kontrolleres motoroliestanden i en havetraktor

 1. Parkér produktet på en plan overflade, og stop motoren.
 2. Åbn motordækslet.
 3. Løsn oliepinden, og træk den ud.
 4. Tør olien af oliepinden.
 5. Sæt oliepinden tilbage, og spænd.
 6. Løsn og træk oliepinden ud igen, og aflæs oliestanden.
 7. Oliestanden skal stå imellem markeringerne på oliepinden. Hvis oliestanden er nær markeringen ADD, skal der påfyldes olie til markeringen FULL.
 8. Påfyld olien gennem det hul, som oliepinden sidder i. Påfyld olien langsomt.
 9. Skru oliepinden i, og stram den korrekt, før du starter motoren. Start motoren, og lad den køre i tomgang i omkring 30 sekunder. Stop motoren. Vent 30 sekunder, og kontrollér så oliestanden igen.

BEMÆRK: Sørg for at bruge den anbefalede motorolie til din specifikke havetraktor. Du kan tjekke hvilken i brugervejledningen. Bland ikke to forskellige typer olie.

Sådan udskiftes motorolien på en havetraktor

Hvis motoren er kold, skal du starte motoren 1-2 minutter før aftapning af motorolien. Dette gør motorolien varm og lettere at aftappe.

ADVARSEL: Lad ikke motoren køre i mere end 1-2 minutter, før du aftapper motorolien. Motorolien bliver meget varm og kan forårsage forbrændinger. Lad motoren køle af, før du aftapper motorolien.

ADVARSEL: Hvis du spilder motorolie på huden, kan den fjernes med vand og sæbe.

 1. Sæt beholderen under olieaftapningsproppen.
 2. Fjern olieaftapningsslangen fra holderen, og før den gennem mellemrummet.
 3. Fjern oliepinden.
 4. Fjern endehætten på olieaftapningsventilen på olieaftapningsslangen, og lad motorolien løbe ned i beholderen.
 5. Når al olie er aftappet, monteres endehætten på olieaftapningsventilen.
 6. Skift oliefilteret, hvis motoren har et oliefilter. Du kan finde en trinvis vejledning i et afsnit nedenfor.
 7. Påfyld olie langsomt gennem hullet til oliepinden. Brug en olie med viskositet, der er i overensstemmelse med temperaturområderne i figuren.

  FORSIGTIG: Bland ikke forskellige typer olie.
 8. Monter oliepinden.
 9. Bortskaf brugt motorolie.
Var denne artikel til hjælp?