1/8

Κιτ εγκατάστασης για Automower

 
 
 

Παραλλαγή προϊόντος

AUTOMOWER® 450X
Ταιριάζει στο μοντέλο
Automower® 430X NERA
Automower® 450X NERA
Automower® 415X
AUTOMOWER® 435X AWD
Automower® 405X
Automower® 310 Mark II
AUTOMOWER® 305
Automower® 315 Mark II
AUTOMOWER® 430X
AUTOMOWER® 450X
AUTOMOWER® 105
Small
Αρ. είδους: 967 97 21‑01
Automower Installation Kit - Small
Small
Number of Coupler included 5
Number of Connector included 3
Καλώδιο οριοθέτησης 150 m
Αρ. είδους: 967 97 21‑01
Automower Installation Kit – Medium
Medium
Number of Coupler included 5
Number of Connector included 3
Καλώδιο οριοθέτησης 250 m
Αρ. είδους: 967 97 22‑01
Automower Installation Kit – Large
Large
Number of Coupler included 5
Number of Connector included 5
Καλώδιο οριοθέτησης 400 m
Αρ. είδους: 967 97 23‑01
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Κιτ εγκατάστασης που περιλαμβάνει καλώδιο οριοθέτησης, πλαστικά πασσαλάκια, συνδέσμους βάσης φόρτισης και συνδέσμους καλωδίου, κατάλληλα για τον κήπο σας.

Κιτ μικρού μεγέθους - Κατάλληλο για ανοιχτές εγκαταστάσεις μέχρι και 800 m2 ή περίπλοκες εγκαταστάσεις μέχρι και 400 m2.

Κιτ μεσαίου μεγέθους - Κατάλληλο για ανοιχτές εγκαταστάσεις μέχρι και 2000 m2 ή περίπλοκες εγκαταστάσεις μέχρι και 1000 m2.

Κιτ μεγάλου μεγέθους - Κατάλληλο για ανοιχτές εγκαταστάσεις μέχρι και 5000 m2 ή περίπλοκες εγκαταστάσεις μέχρι και 2500 m2.