Sản phẩm & Đổi mới

Husqvarna 550 XP® Mark II và Husqvarna 545 Mark II – Công suất cắt

Các bài kiểm tra của chúng tôi cho thấy Husqvarna 550 XP® Mark II có công suất cắt cao hơn Stihl MS 261 C-M.

Illustration Use for Cutting Capacity on .com
  • Thời gian và tốc độ động cơ được đo bằng điện tử mười lần mỗi giây.
  • Khi cưa xích đi qua điểm thứ nhất, các phép đo sẽ tự động bắt đầu và dừng khi cưa đi qua điểm thứ hai.
  • Các điểm này được đặt sao cho việc đo chỉ được thực hiện ở khúc gỗ thứ hai.

Hiệu suất cắt vượt trội

Trong năm 2018, Husqvarna đã tiến hành kiểm tra mở rộng cưa chuyên nghiệp 550 XP® Mark II mới, so sánh mẫu cưa này với Stihl MS 261 C-M. Các bài kiểm tra đã được thực hiện trong môi trường được kiểm soát và cho ra kết quả chính xác.

Công suất cắt là gì?

Công suất cắt được dùng để mô tả hiệu quả của cưa xích khi thực hiện nhiệm vụ chính - cắt nhanh xuyên qua gỗ.

Kết quả này liên quan trực tiếp đến hiệu suất làm việc mà người vận hành có thể đạt được. Công suất cắt càng cao thì hiệu suất làm việc càng cao. Trên thực tế, bạn có thể làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn, từ đó mang về nhiều lợi nhuận hơn cho nhà thầu hoặc công ty.

Làm thế nào để đo công suất cắt?

Công suất cắt thường được đo bằng cm²/giây, là diện tích tiết diện trên mỗi đơn vị thời gian, hoặc số giây cần để cắt rời một khúc gỗ. Bạn chỉ cần đo thời gian cần thiết để cắt rời một miếng gỗ ở tốc độ định mức tối đa, thường là so sánh các phép đo giữa các mẫu máy khác nhau.

Bài kiểm tra cụ thể này được thực hiện như thế nào?

Để đạt độ chính xác tối đa, bài kiểm tra này được thực hiện bằng một thiết bị cơ khí, sử dụng các cưa xích mới hoàn toàn và thiết bị cắt chưa qua sử dụng. Cả hai chiếc cưa đều cắt qua ba khúc gỗ vuông vức có kích thước 20x20 cm, không có vỏ cây.

Việc đo lường được thực hiện ở tốc độ vòng/phút định mức tối đa. Cưa xích được cho chạy ở mức ga tối đa và số vòng cắt/phút được điều chỉnh bởi lực được sử dụng để đẩy cưa qua khúc gỗ, lực mạnh hơn thì số vòng/phút thấp hơn.

Ba khúc gỗ nằm chồng lên nhau được sử dụng để kiểm tra và tốc độ cắt được đo trên khúc gỗ ở giữa. Bài kiểm tra được tối ưu hóa để đo được tốc độ chính xác ở khúc gỗ thứ hai. Ba đường cắt được thực hiện bằng mỗi mẫu cưa xích và được sử dụng để tính toán sự chênh lệch công suất cắt giữa các mẫu máy.

Thiết bị cắt nào đã được sử dụng?

Husqvarna 550XP® Mark II và 545 Mark II được trang bị lam dẫn hướng pixel Husqvarna X-force 15” và xích Husqvarna X-Cut SP33G. Stihl MS 261 C-M được trang bị lam dẫn hướng Stihl Rollomatic-e 15” và xích Stihl RM3.

Kết quả

Trong tất cả các bài kiểm tra, Husqvarna 550 XP® Mark II cho thấy công suất cắt cao hơn so với Stihl MS 261 C-M, cắt lìa khúc gỗ trong thời gian ngắn hơn.

*Tuyên bố áp dụng cho mẫu 550 XP® Mark II do Husqvarna thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát