Gressklippere02.07.2024

Slik undersøker og skifter du en gressklipperkniv

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kontrollerer og skifter ut en kniv på en Husqvarna-gressklipper. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontrollerer og skifter ut en kniv i en Husqvarna-kjøregressklipper, klikker du her.

For å holde Husqvarna-gressklipperen i god stand må du undersøke knivene og skifte dem ut hvis de er skadet eller ødelagt.

Slik undersøker du en kniv på en gressklipper

For at gressklipperen skal klippe optimalt må du undersøke knivene regelmessig.

ADVARSEL: Bruk vernehansker når du utfører vedlikehold på skjæreutstyret. Skjærebladet er svært skarpt, og det er lett å skjære seg.

FORSIKTIG: Fjern tenningskabelen fra tennpluggen for å unngå at den bensindrevne gressklipperen starter ved et uhell.

FORSIKTIG: Vri tenningsnøkkelen til 0, ta ut batteriet og vent i minst 5 sekunder for å unngå at den bensindrevne gressklipperen starter ved et uhell.

 1. Kontroller skjæreutstyret med henblikk på skader og sprekkdannelse. Bytt alltid ut skadet skjæreutstyr.
 2. Sjekk om kniven er skadet eller sløv.

MERK: Hvis bladet ikke er riktig festet, vil produktet vibrere, eller klipperesultatet vil ikke bli bra nok.

Ødelagte kniver:

Slik skifter du ut en kniv på en gressklipper

 1. Lås skjærebladet med en trekloss.
 2. Fjern knivbolten og sprengskiven.
 3. Fjern skjærebladet.
 4. Kontroller støtten og bolten for skjærebladet for å se etter skader.
 5. Kontroller motorakselen for å forsikre deg om at den ikke er bøyd.
 6. Når du fester den nye kniven, må du sørge for at den vinklede enden på kniven peker i retning klippedekselet.
 7. Kontroller at kniven er på linje med den midtre delen av motorakselen.
 8. Lås skjærebladet med en trekloss. Fest sprengskiven, og trekk til bolten og skiven med riktig moment for gressklipperen. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen.
 9. Trekk skjærebladet rundt for hånd, og kontroller at det roterer fritt.
 10. Start produktet for å teste skjærebladet. Hvis kniven ikke er festet på riktig måte, vil det føre til vibrasjon eller dårlig klipperesultat.
Var denne artikkelen nyttig?