Gressklippere02.07.2024

Slik monterer du et finfordelingssett på en gressklipper

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du monterer et finfordelingssett på en Husqvarna gressklipper. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du monterer et finfordelingssett på en Husqvarna-kjøregressklipper, klikker du her.

Det er lurt å bruke et finfordelingssett på Husqvarna-gressklipperen hvis du vil klippe gresset til gjødsel. Hvis du vil bruke finfordelingssettet på gressklipperen, kan du enkelt montere finfordelingsknivene ved å følge veiledningen og videoen:

FORSIKTIG: Bruk vernehansker når du utfører denne oppgaven.

ADVARSEL: Fjern tenningskabelen fra tennpluggen for å unngå at gressklipperen starter ved et uhell.

  1. Fjern gressoppsamleren.
  2. Demonter kniven.
  3. Monter finfordelingskniven.
  4. Trekk til med riktig momentnøkkel for gressklipperen. Du finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken for produktet.
  5. Fest finfordelingspluggen ved å sette den inn i utkasterkanalen.
  6. Sett tennpluggkontakten på plass på tennpluggen.
Var denne artikkelen nyttig?