Veiledninger og håndbøker

Unngå at sverdet setter seg fast under beskjæring av et tre med en stangsag

Det siste du ønsker skal skje, er at sverdet setter seg fast i en gren under beskjæring av et tre med en stangsag. Du unngår dette ved å følge metoden som illustreres i denne korte videoen. Først må du lage et lite innsnitt i nærheten av stammen fra undersiden av grenen. Med denne metoden unngår du at sverdet setter seg fast når du sager tykkere grener. Deretter lager du et innsnitt ovenfra litt nærmere stammen. Til slutt sager du av stubben nær stammen