Veiledninger og håndbøker

Slik behandler du gressfilt i plenen

Gressfilt kan føre til at plenen blir mindre slitesterk, gjøre at den ikke er sterk nok for lek og andre aktiviteter og i verste fall føre til at den visner og dør. Her er Husqvarnas tips for fjerning av gressfilt og verktøy til dette, f.eks. kultivatorer.

Gressfilt er et lag med dødt plantemateriale som dannes mellom grønn vegetasjon og jordoverflaten. Hvis plenen er ti år gammel, har du mest sannsynlig allerede et 30–40 mm tykt lag med gressfilt.

Hvor kommer gressfilt fra?

Gressfilt utvikles i plenen når organisk avfall produseres raskere enn det kan brytes ned. Dette skjer av ulike årsaker. Her er noen vanlige årsaker:

  1. For høy torvtetthet på grunn av moderne, supereffektive gresstyper
  2. Lav biologisk aktivitet på grunn av næringsfattig jord med lavt humusnivå i gressets vekstlag
  3. For lavt pH-nivå, noe som ofte skyldes bruk av gjødsel med høy surhet
  4. For store mengder gress – større enn det mikroorganismene kan håndtere – noe som ofte skyldes for mye gjødsel
Scarifier S 500 PRO

Når er gressfilt et problem?

Et tynt lag med gressfilt kan ha en gunstig virkning på plenen din og fungere som et isolerende og styrkende lag. Men hvis laget med gressfilt er over 5 millimeter tykt, endres gressets funksjon. Etterhvert som vanngjennomtrengingen forverres, vokser røttene nærmere overflaten, og rotmassen og oksygenopptaket reduseres. Som et resultat av dette blir gresset mindre slitesterkt og tåler ikke lenger sport og andre aktiviteter. Det er økt fare for at gresset dør, og enkelte gresstyper overlever ikke.

Fordeler med å fjerne gressfilt

Å fjerne gressfilt gir en tett, konkurransedyktig plen med bedre oksygenopptak, større vanngjennomtrenging, mindre ugress og en redusert risiko for sykdom. Dette gjør gresset mye mer slitesterkt, siden rotmassen vokser og røttene vokser dypere.

Når bør du fjerne gressfilt?

Hvis du bor i en del av verden der årstidene forandrer seg, bør fjerning av gressfilt helst foretas sent på våren eller tidlig på høsten, mens gresset vokser godt. Unngå å fjerne gressfilt tidlig på våren eller under tørre perioder, siden mikroorganismene er spesielt aktive da, og det er større fare for at de ubeskyttede røttene tørker ut.

Hvordan fjerne gressfilt

Før du begynner å fjerne gressfilten, eller å harve for å bruke et annet ord, må du klippe gresset kort og fjerne det avklipte gresset. Velg deretter den maskinen og det verktøyet som fungerer best for din type plen. For plenområder på mindre enn 5 mål benytter man nesten alltid en kultivator med eller uten oppsamler. For større plenområder må du bruke en kultivator som kan festes på hengerfestet. Disse har vanligvis direkte, integrerte oppsamlere.

Slagkniver og fjærtinder

En kultivator kan være utstyrt med slagkniver, som fjerner gressfilten effektivt. De roterende knivene bør ikke gå dypere ned i jorden enn 1 til 2 mm, slik at gresset ikke skades. På følsomme områder, som på prydplener, kan du bruke en mer skånsom metode med fjærtinder, som heller ikke bør gå dypere ned i jorden enn 1 til 2 mm. Virkningen er ikke så god som med slagkniver.

Deltakniver

Du bør bruke deltakniver til å skjære av siderøtter på gresset og for å bekjempe bredbladet ugress effektivt. Disse knivene skal ikke gå dypere ned i jorden enn 7–10 mm, men de er svært effektive. I varmere land er harving med deltakniver en viktig måte å forbedre effekten av vanning på. Det sørger for at vannet trenger gjennom til gressrøttene.

Delta Blade Reel

Etter harving

Når du er ferdig med å fjerne gressfilten fra plenen, fjerner du det materialet som er løsnet. Du kan kompostere det, selv om det vil kreve lengre nedbrytingstid enn annet hageavfall, eller kaste det i bioavfallet. For å oppnå best resultat bør du deretter gjødsle, legge på et topplag og vanne plenen.