1/1

Opis proizvoda

Prenosno (menjačko) ulje visokog kvaliteta sa modifikatorom trenja. Specijalno razvijen za prenos u Husqvarna AWD vozilima. Ulje stabilno na ekstremnim temperaturama, kako za hladno tako i za toplo okruženje.