Vejapjoves2024-05-29

Techninė priežiūra ir pagrindiniai vejapjovės patikrinimai

Šis straipsnis yra apie „Husqvarna“ benzininių ir akumuliatorinių vejapjovių techninę priežiūra, ir apie pagrindinius gaminio patikrinimus. Jei ieškote informacijos apie „Husqvarna“ vejos pjovimo traktoriuko techninę priežiūrą, spustelėkite čia.

Kad vejapjovė veiktų optimaliai, priežiūros darbus reikia atlikti nustatytais intervalais. Dalį techninės priežiūros galite nesunkiai atlikti patys, o dalį turi atlikti vietinis įgaliotasis prekybos atstovas.

Benzininės vejapjovės techninė priežiūra

DĖMESIO! Įsitikinkite, kad oro filtras yra tinkamai įdėtas ir nesiglaudžia prie žemės, kai keliate gaminį. Pavojus sugadinti variklį.

DĖMESIO! Jei naudojate modelius su elektriniu starteriu, išimkite akumuliatorių prieš atlikdami priežiūros arba remonto darbus ar valydami gaminį.

ĮSPĖJIMAS. Pjovimo įrangos techninės priežiūros darbus atlikite apsimovę apsaugines pirštines. Peiliai labai aštrūs ir gali lengvai įpjauti.

ĮSPĖJIMAS. Kad išvengti netyčinio užvedimo, atjunkite uždegimo kabelį nuo uždegimo žvakės.

 • Atlikite bendrąją apžiūrą ir įsitikinkite, kad gaminio veržlės ir varžtai yra priveržti, o kabeliai nėra tokioje padėtyje, kurioje jie gali būti pažeisti. Patikrinkite, ar nėra nuotėkių.
 • Patikrinkite alyvos lygį.
 • Nuvalykite gaminį. Kaip valyti vejapjovę
 • Patikrinkite pjovimo įrangą.
 • Patikrinkite pjovimo įrangos gaubtą.
 • Patikrinkite variklio stabdymo rankeną.
 • Apžiūrėkite oro filtrą.

Pagrindinei patikrai naudokite „Husqvarna“ vejapjovių Priežiūros rinkinius:

Priežiūros rinkinys su kempininiu filtru

Priežiūros rinkinys su popieriniu filtru

Akumuliatorinės vejapjovės techninė priežiūra

ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte netyčinio paleidimo, pasukite apsauginį raktelį į padėtį „0“, išimkite akumuliatorių ir palaukite mažiausiai 5 sekundes.

ĮSPĖJIMAS. Pjovimo įrangos techninės priežiūros darbus atlikite apsimovę apsaugines pirštines. Peiliai labai aštrūs ir gali lengvai įpjauti.

 • Atlikite bendrąją apžiūrą ir įsitikinkite, kad gaminio veržlės ir varžtai yra priveržti, o kabeliai nėra tokioje padėtyje, kurioje jie gali būti pažeisti.
 • Nuvalykite gaminį. Kaip valyti vejapjovę
 • Patikrinkite apsaugą nuo netyčinio paleidimo.
 • Įsitikinkite, kad gaminio saugos įtaisai nepažeisti.
 • Patikrinkite pjovimo įrangą. Kaip patikrinti vejapjovės peilius
 • Patikrinkite pjovimo įrangos gaubtą.
 • Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovą.
 • Patikrinkite, ar tinkamai veikia akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukai ir ar akumuliatorius užsifiksuoja gaminyje.
 • Patikrinkite, ar nepažeistas akumuliatoriaus įkroviklis, ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai.
 • Patikrinkite jungtis tarp akumuliatoriaus ir gaminio. Taip pat patikrinkite jungtį tarp akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkroviklio.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?