1/3

Kombi mjerači

 
 
 

Inačica proizvoda

Odgovara modelu
Lanac za pile H42
Lanac H30 PIXEL .325˝1,3 mm
Lanac H25 .325" 1,5 mm
3/8"
Kat. br.: 505 24 35‑01
Combination gauge
3/8"
Odgovara lancima H42
Kat. br.: 505 24 35‑01
Combination gauges
.325/1.3" PIXEL H30
Odgovara lancima H30
Kat. br.: 505 69 81‑08
Combination gauges
.325/1.5" H25
Odgovara lancima H25
Kat. br.: 505 69 81‑09
 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Kombi mjerači dizajnirani kao mjerači kuta i mjerači dubine u jednom alatu. Mogu se koristiti s okruglim i ravnim turpijama.

Informacije o proizvodu

Usporedite specifikacije i značajke sa sličnim Husqvarna proizvodima.
Usporedi

3/8"

Kat. br.: 505 24 35‑01

Podaci o proizvodu
3/8"
Kat. br.: 505 24 35‑01
.325/1.3" PIXEL H30
Kat. br.: 505 69 81‑08
.325/1.5" H25
Kat. br.: 505 69 81‑09
File (mm)5.54.84.8
Odgovara lancimaH42H30H25