1/1
File (mm)
5.5

Inačica proizvoda

 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Novi, poboljšani dizajn sa duljim vijekom trajanja.