Sådan gør du og vejledninger

Stormoprydning med kædesave – sådan opretholdes sikkerheden, når naturen slår til

Familier, der er fanget i deres hjem. Træer, der vælter direkte ned mod dig under arbejdet. Som brandmand i stormplagede Mississippi har Woodman Speights masser af erfaring med at arbejde med kædesave under vanskelige forhold. F.eks. det farlige arbejde med at rydde op efter storme – noget, der kun bør udføres af professionelle. "Jeg har set nogle alvorlige skader," siger han.

Woodman Speights
Alder: 23
Beskæftigelse: Brandmand ved Starkvilles brandvæsen 
Hjemby: Ponotoc, Mississippi

Oprydning af et stormramt område udgør en af de farligste opgaver, når der arbejdes med kædesave. Statistisk opstår der flere kvæstelser under oprydningsprocessen sammenlignet med selve stormen. Woodman Speights og hans kollegaer hos Starkvilles brandvæsen er altid klar til at arbejde med kædesavene lige ved hånden. I løbet af den seneste stormrelaterede mission var oprydningsarbejdet altoverskyggende i forhold til at nå frem til nødsituationen – en families hjem, der var blevet ramt af et stort egetræ.

"Vi modtog et opkald omkring et stort træ, der var faldet ned igennem taget på et hus. Men før vi kunne komme frem, var vi nødt til at rydde vejene for træer, der var faldet nedover stedet."

Woodmans mandskab brugte deres motorsave til at rydde vejen. En opgave, der omfattede flere forskellige udfordringer såsom elektriske brande, nedfaldne ledninger og fragmenter.

"Det vigtigste er at bevare roen. Hvis man begynder at gøre det ene eller det andet uden at tænke sig om, kommer man til skade. Og det her er en meget dårlig situation at komme til skade i", forklarer Speights.

Takket være frivillige, der hjalp med at fjerne afskårne grene og fragmenter, var første del af oprydningen overstået på 30 minutter, og brandvæsenet kunne få adgang til huset. Det var på det tidspunkt, de opdagede, at kronen på det store træ blokerede helt for entréen og spærrede familien inden i et af soveværelserne på første sal.

"Vi begyndte at kontrollere grenene for spænding, men der var ingen. Så vi skar grenene over for at bane vej for familien."

"Det vigtigste er at bevare roen. Hvis du begynder at gøre det ene eller det andet uden at tænke dig om, kommer du til skade."

Hvad er det vigtigste råd, du kan give til en kollega, når det drejer sig om oprydning efter en storm?

"Husk altid, at hvis der er nogen tvivl om, hvorvidt du kan håndtere situationen – skal du ikke gøre det. Hvis du har på fornemmelsen, at du ikke er korrekt udstyret eller rutineret, og hvis der ikke er tale om en reel nødsituation, skal du overlade opgaven til fagfolk."

7 professionelle tips til stormoprydning

Før du starter
 1. Se. Dan dig et overblik over skaderne. Er der nogen nedfaldne ledninger eller fragmenter i nærheden af træerne?
  Er der spænding i træet, der vil påvirke bevægelsen?
 2. Kommuniker. Sørg for, at alle, der er involveret i oprydning, er fagfolk, der ved, hvad de foretager sig. Dette arbejde bør udføres af personer, der har modtaget passende undervisning.
 3. Flugtplan. Sørg altid for at have flugtrute, før arbejdet påbegyndes.

1. Tag det rette udstyr med

Sørg for at have det korrekte sikkerhedstøj med ved betjening af en kædesav. Du skal også jævnligt kontrollere udstyrets sikkerhedsudstyr, så du ved, at det er funktionelt. Medbring også et førstehjælpssæt samt ekstra brændstof og olie til dit udstyr.

Husk også på, at det allerbedste at tage med dig, når du arbejder med kædesave, er en makker. Undgå altid at arbejde alene.

"Vi råder sædvanligvis over en kommandør, der tildeler teamet specifikke opgaver. Ofte hjælper frivillige også til her. Det er vigtigt, at alle involverede kommunikerer på passende vis, før arbejdet påbegyndes, eftersom det kan være vanskeligt at høre noget, når først kædesave og høreværn er i brug", udtaler Speights.

Udstyr til brug i en stormfældet skov
 1. Fuldt personligt beskyttelsesudstyr
 2. Førstehjælpssæt
 3. Fluorescerende jakke
 4. Kædesav med effektive sikkerhedsfunktioner
 5. Komplet skovhuggerbælte
 6. Kombidunk
 7. Økse
 8. Kiler til at forhindre fastklemning
 9. Træfældejern med længere håndtag
 10. Ekstra kæder og sværd
 11. Ekstra langt sværd, der kan nå fra en sikker position
Images Working with chainsaws, part 2

2. Planlægning af arbejdet

Når du ankommer til stedet med stormskader, skal du altid tage dig tid til at evaluere situationen. Er der nogen nedfaldne ledninger eller fragmenter i de nedfaldne trækroner? Er der spænding i træerne, og er der træer, som er rykket op med rod? Vent med at gå i gang med området, indtil du har dannet dig et godt overblik over, hvad der venter dig. Det er også meget vigtig, at du planlægger en flugtrute i tilfælde af, at noget går galt.

"Det eneste tidspunkt, du skal skynde dig på i forbindelse med oprydning, er når du ser et træ falde i retning mod dig. Det er her, du skal være i stand til blot at smide saven fra dig og finde flugtruten", siger Speights. 

3. Skæring, hvor der er spænding

En hyppigt forekommende udfordring, når det drejer sig om at oprydning efter storm, er faldende træer. Spænding kan forårsage uventet bevægelse ved fældning af træet, hvilket kan få grene til at springe ud og kvæste dig, ramme dig eller få stammen til at bevæge sig og klemme dig fast.

Speights forklarer, hvordan han griber et faldende træ med spænding an:

"Vi begynder med at skære alle de små grene af for at opnå et bedre overblik over situationen. Efterfølgende fjerner vi så meget vægt som muligt, før vi skærer tykkere grene med spænding af. Vi fortsætter med at foretage en lille udskæring på spændingssiden med henblik på at lette en smule af spændingen, og langsomt og på en kontrolleret facon foretager vi yderligere 3-4 udskæringer, indtil spændingen er helt væk. Det er vigtigt at gøre tingene roligt og trinvist."

Det er farligt arbejde, der kun bør udføres af fagfolk.

Ved voldsom spænding: Åbning fra tryksiden

Images Working with chainsaws, part 2

En variation, hvor du kun saver fra indersiden af buen (tryksiden). Foretag en skæring som et åbenrettet hak med en større åbningsvinkel. Sav en lille smule på begge sider, indtil spændingen begynder at løsnes. Spændingen frigives langsomt under god kontrol og retning. Udvis forsigtighed med sværdets næse med henblik på at forebygge kickback.

Ved moderat spænding: Åbn modudskæring

Images Working with chainsaws, part 2
 1. Skær et åbenrettet hak på indersiden af buen tilhørende den kurvede stamme til ca. en tredjedel af stammens tykkelse.
 2. Fortsæt arbejdet på indersiden af buen, og skær i mindre trin fra ydersiden af buen, i midten af hakken, og indtil stammen brækker.
Fæld i den korrekte rækkefølge
Stormfældede træer skal fældes i vindretningen.
Tag ikke nogen chancer, og sørg for altid at have en flugtrute.
Begynd med de øverste træer med henblik på at reducere risikoen for, at de falder ned i en farlig position og spærrer dig inde.
Træerne på billedet fældes i følgende rækkefølge: 1, 2, 3 og 4.
 1. Hældende træ
 2. Ødelagt træ, hængende/fældet træ
 3. Liggende træ, der er revet op med rod
 4. Lodret ødelagt træ, høje stubbe
Illustration Use Wwc part 2

4. Fældning af et hældende træ

Begynd med at fælde det hældende træ. Træets rødder er formentlig under pres, og dets position er ustabil. Af samme årsag må du aldrig gå ind i træfældningsområdet. Fæld træet med et sikkerhedshjørne direkte bagud eller på en stejl hældning med en V-skæring eller en dyb V-skæring. Træet vil derefter falde langsomt og vil forblive hægtet på stumpen under faldet uden at gå fra hinanden eller ramme noget.

5. Fældning af ødelagte træer med hængende toppe

Familier, der er fanget i deres hjem. Træer, der vælter direkte ned mod dig under arbejdet. Som brandmand i stormplagede Mississippi har Woodman Speights masser af erfaring med at arbejde med kædesave under vanskelige forhold. F.eks. det farlige arbejde med at rydde op efter storme – noget, der kun bør udføres af professionelle. "Jeg har set nogle alvorlige skader," siger han.

 1. Start med at skære toppen af, så den er nemmere at vende.
 2. Vend den ødelagte sektion nedad ved brug af en vendekrog, en vendestrop eller ved at trække den løs med en maskine.
 3. Fæld nu den høje stub på normal facon. Udvis dog forsigtighed – træstammerne falder sædvanligvis hurtigt og kan springe op ved enden og rulle uforudsigeligt.

6. Håndtering af træer, der er rykket op med rod

Images Working with chainsaws, part 2

Stormfald med store træer, der er revet op med rod, må aldrig skæres af ved enden, hvis der er nogen risiko for, at roden kan springe op i retning af det sted, du står. Hvis hele træet skal bearbejdes med en kædesav, er det bedst at begynde fra toppen. Dette afhjælper evt. spændinger, før du når til rødderne. Start med at afkviste træet, så du nemt kan se, om stammen er under spænding.

Mål nu længden af den første træstamme fra toppen, og skær træstammen over der. Alternativt kan du skære helt ned til "enden", således at rødderne ikke kan springe op. Brug nu en traktor med en gribelæsser eller et spil til at tippe træet med den høje stub tilbage.

Advarsel: Når stammen er blevet skåret af, må træet aldrig efterlades stående. Manglende fuldførelse af fældning af træet kan resultere i, at det falder ned over forbipasserende og forårsager alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Manuel skæring af roden før maskinhøst må kun udføres, når der ikke er risiko for, at træet kan vælte. Du skal også befinde dig i en sikker position, hvis stammen springer udad.

Når stammen skæres over ved roden, bevæger den sig muligvis sidelæns med stor kraft. Af samme grund skal du holde tilbagetrækningsruten bag dig fri. Stil dig med træet på din venstre side, og skær stammen over til højre for dig, omtrent 0,5 meter op ad stammen. Dine ben er nu beskyttet, hvis stammen springer sidelæns ud, når den skæres igennem.

7. Fældning af ødelagte træer uden hængende toppe

Ødelagte træer og høje stubbe fældes på samme måde som et normalt træ. Udvis dog forsigtighed – træstammerne falder sædvanligvis hurtigt og kan springe op ved enden og rulle uforudsigeligt.

Images Working with chainsaws, part 2