Sådan gør du og vejledninger

Sådan starter du en benzindreven buskrydder

For at starte en benzindreven Husqvarna-buskrydder skal du følge den enkle procedure, der er beskrevet i denne video. Spæd først karburatoren ved at trykke fem gange på bolden, aktivere chokeren og trække i startkablet, indtil motoren tænder. Deaktiver chokeren, når motoren stopper, og træk i startkablet igen, indtil motoren starter. Startprocedure for buskrydder. Hvis du følger denne procedure, er det meget nemt at starte din Husqvarna-buskrydder.