Grass lawn with fairy ring
Sådan gør du og vejledninger

Hekseringe: Gode råd til at forebygge og bekæmpe svampe i din græsplæne

Hekseringe er et fænomen, hvor svampe vokser i cirkler eller buer i græsplænen. Ringene kan variere i farve fra mørkegrøn til lysegrøn og blive større for hvert år, der går. Svampene spreder sig gennem et netværk af fine tråde kaldet mycelium, som breder sig under jorden. Mycelium kan strække sig flere meter i diameter og nå dybt ned i jorden, hvilket gør det svært at bekæmpe hekseringe. Men der findes metoder til at slippe af med en heksering.

Hekseringe findes oftest i ældre, næringsfattige græsplæner. De trives på cellulose fra træ- og planterester som f.eks. bark, rødder og små grene. En heksering stammer fra en koloni, hvis underjordiske rodtråde, kaldet mycelium, vokser udad i en stadigt større halvcirkel eller fuld cirkel, der kan blive over 10 meter i diameter, men som regel stagnerer ved nogle få meter. Selve svampene vokser langs kanten af cirklen, og inde i hekseringen er vegetationen nogle gange hæmmet og svag, andre gange er den særlig kraftig. Det afhænger af typen af svamp.

Hvorfor opstår hekseringe?

Hekseringe opstår oftest i ældre græsplæner, som er svækket af mangel på næringsstoffer og tørke. Under disse forhold trives svampene, og de kan hurtigt kolonisere store områder. Der er flere grunde til, at der dannes hekseringe:

Mangel på næringsstoffer

Svampe konkurrerer med græs om næringsstoffer. Når svampene etablerer sig, forbruger de næringsstofferne i området, hvilket gør det sværere for græsset at trives. 

Tørke

Tørke svækker græsset og gør det mindre modstandsdygtigt. Dette gør det lettere for svampe at etablere sig og sprede deres trådnet, som kaldes mycelium, under jorden. Mycelium bidrager desuden til at tørre jorden ud, hvilket giver græsset dårlige vækstbetingelser.

Kompakt jord

Kompakt jord og dårlig dræning kan bidrage til, at svampe trives og danner hekseringe.

Sådan undgås hekseringe

Der er mange ting, du kan gøre for at undgå hekseringe og reducere risikoen for, at de opstår. En velholdt græsplæne er mere modstandsdygtig, så jo bedre du plejer din græsplæne, desto større er chancen for, at du undgår hekseringe.

Giv gødning regelmæssigt

En nem og bæredygtig måde at gøde en græsplæne på er at klippe den ofte og lade det finthakkede græsafklip blive på plænen og dermed tilføre næringsstoffer. Den nemmeste måde at gøre dette på er at få en robotplæneklipper, der konstant holder græsplænen kort og giver næringsrigt afklip.

Riv græsplænen

En vertikalskærer har knive, der går et par centimeter ned i græsplænen og klipper rødderne. Dette stimulerer væksten og producerer flere sideskud, så græsplænen bliver tættere. Samtidig får rødderne mere ilt, hvilket også stimulerer væksten og hjælper græsset med nemmere at absorbere vand og næringsstoffer, så det bliver stærkere og mere modstandsdygtigt.

Dræn

Sørg for, at din græsplæne er veldrænet: Svampe trives under fugtige forhold, så hvis din græsplæne har dårlig dræning, og der ofte kommer vandpytter på plænen efter regn eller snesmeltning, øges risikoen for hekseringe.

Sådan slipper du af med en heksering

Det kan være svært at slippe af med hekseringe, men hovedreglen er, at jo mere du styrker græssets kraft og modstand, jo sværere bliver det for hekseringene at overleve.

Rens græsplænen ofte

Sørg for regelmæssigt at rense døde blade og andet celluloserigt organisk materiale fra græsplænen. Dette reducerer risikoen for at skabe et miljø, hvor svampe trives.

Sørg for at vande korrekt

Undgå udtørring af græsplænen. Dermed kan du forhindre spredningen af en heksecirkel. Men husk, at svampe trives i fugt, så det er bedre at vande grundigt og sjældent frem for ofte og overfladisk. Græsplænen må hverken være for tør eller for fugtig.

Sørg for at gøde korrekt

Når du tilfører næringsstoffer til græsplænen, kan du øge græssets modstandskraft og reducere svampens konkurrencemæssige fordel. Brug en afbalanceret gødning, der indeholder nitrogen, fosfor og kalium. Kyllingegødning er rig på nitrogen og gavnlig. Undgå at dække græsset med celluloserigt materiale som f.eks. barkflis, da det fremmer svampevækst.

Luft græsplænen

Luft græsrødderne med en opriver. Når du lufter græsplænen, får rødderne mere ilt, hvilket hjælper græsset med at vokse bedre. Samtidig forbedrer du dræningen af jorden, så vand og næringsstoffer nemmere trænger ind i rødderne.

Giv kalk

Når du giver græsplænen kalk, øges jordbundens pH-værdi, hvilket gør den mindre modtagelig for svamp i græsplæner. En heksering foretrækker syreholdige miljøer, og kalk gør jorden mindre sur og forhindrer dermed svampevækst.

Hekseringe kan være vedholdende og en udfordring at fjerne, men med den rette viden og de rette metoder kan du både forebygge og bekæmpe dem. Den bedste beskyttelse mod hekseringe er en stærk og sund græsplæne, så det kan godt betale sig at passe godt på den.