Přidání výrobku do aplikace Husqvarna Connect

Po přidání výrobků do aplikace Husqvarna Connect získáte přístup k upozorněním, údajům o výrobku, digitálním průvodcům, návodům a dalším informacím v reálném čase. Přidání výrobků do aplikace Husqvarna Connect lze provést přes rozhraní Bluetooth, naskenováním QR kódu nebo ručním zadáním informací o výrobku.

Další informace o tom, jak správně postupovat, najdete ve videu níže nebo postupujte podle níže uvedených pokynů. Je jedno, jestli je výrobek úplně nový, nebo už byl dřív používán.

Přidání výrobku přes rozhraní Bluetooth

Pokud má výrobek funkci Bluetooth, můžete jej připojit přímo k aplikaci.

 1. Zapněte výrobek.
 2. Zkontrolujte, zda mátena telefonu zapnutou funkci Bluetooth a služby zjišťování poloh.
 3. Otevřete aplikaci Husqvarna Connect a klepněte na ikonu plus (+).
 4. Vyberte kartu Bluetooth.
 5. Podržte telefon v blízkosti výrobku. Telefon by měl teď být schopný najít výrobek a zobrazit ho v seznamu.
 6. Klepnutím na výrobek v seznamu jej přidáte do aplikace.

Přidání výrobku naskenováním QR kódu

 1. Otevřete aplikaci Husqvarna Connect a klepněte na ikonu plus (+).
 2. Vyberte kartu Skenování QR kódu.
 3. Vyhledejte a naskenujte QR kód na svém výrobku a přidejte ho do aplikace.

Přidání výrobku ručně

 1. Otevřete aplikaci Husqvarna Connect a klepněte na ikonu plus (+).
 2. Vyberte kartu Ruční zadání.
 3. Sjedete v seznamu dolů a vyberte svůj výrobek.
 4. Vyhledejte štítek na výrobku a zadejte požadované informace.
 5. Klepnutím na volbu Pokračovat přidejte výrobek do aplikace.

Viz také:

Začátky s aplikací Husqvarna Connect

Byl tento článek užitečný?