Ridery26.03.2024

Jak vyměnit akumulátor u benzínové sekačky se sedící obsluhou

Při používání benzínové sekačky se sedící obsluhou můžete po určité době zjistit, že se výrobek nenastartuje dostatečně rychle nebo nestartuje vůbec.

Jedním z důvodů může být, že akumulátor v benzínové sekačce se sedící obsluhou je starý a je třeba jej vyměnit.

Budete potřebovat:

 • klíč
 • akumulátor; typ akumulátoru závisí na typu benzínové sekačky se sedící obsluhou. Správný typ akumulátoru zjistíte v návodu k používání.

VÝSTRAHA: Před prací s akumulátorem si nezapomeňte sundat z rukou všechny šperky a také hodinky.

Jak vyměnit akumulátor u benzínové sekačky se sedící obsluhou

 1. Zvedněte sedadlo.
 2. Pomocí klíče otevřete zadní kryt rideru.
 3. Akumulátor se nachází na levé straně výrobku.
 4. Pomocí klíče nejprve vyšroubujte šroub, který spojuje ZÁPORNÝ vodič. Jedná se o černý vodič.
 5. Poté pomocí klíče vyšroubujte šroub, který spojuje KLADNÝ vodič. Jedná se o červený vodič.
 6. Uvolněte popruh, který drží akumulátor, a odvažte jej.
 7. Vyjměte akumulátor ze sekačky se sedící obsluhou.
 8. Vložte nový akumulátor na místo.
 9. Utáhněte popruh kolem akumulátoru a zavažte jej.
 10. Nejprve zašroubujte šroub, který spojuje KLADNÝ vodič. Utáhněte jej pomocí klíče.
 11. Poté zašroubujte šroub, který spojuje ZÁPORNÝ vodič. Utáhněte jej pomocí klíče.
 12. Umístěte kryt motoru zpět na místo a zajistěte jej.
Byl tento článek užitečný?